Testy BHP online

Opracowane przez nas testy BHP online mogą być wypełniane o dowolnej porze dnia lub nocy, umożliwiając przyswojenie wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki przygotowanym pytaniom można samodzielnie zweryfikować poziom własnej wiedzy i sprawdzić, w jakim stopniu zostało przyswojone szkolenie. Wygodna forma z wykorzystaniem Internetu pozwala na określenie kwestii, do których należy jeszcze wrócić.

 • Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
  1. Najwyższa Izba Kontroli
  2. Państwowa Inspekcja Pracy
  3. Prokuratura
 • Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:
  1. Kierownik działu bhp
  2. Pracodawca
  3. Zakładowy społeczny inspektor pracy
 • Okresowym badaniom lekarskim podlegają:
  1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie
  2. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  3. Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych
 • W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:
  1. 16°C
  2. 18°C
  3. 20°C
 • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:
  1. Odpłatnie
  2. Z częściową odpłatnością
  3. Bezpłatnie
 • Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powołany(a) przez pracodawcę:
  1. Zespół powypadkowy
  2. Komitet powypadkowy
  3. Komisja wypadkowa
 • Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:
  1. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
  2. 14 dnia od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
  3. 21 dni od daty wypadku

Jeżeli nie znalazleś szkolenia skorzystaj z automatycznej wyszukiwarki, wpisz słowo lub frazę związaną z zawodem, np: pracodawca, farmaceuta, służba bhp, trener, pierwsza pomoc.

Zaufali nam

PKP PLK
ARiMR
PKP Cargo
ELMO
PWSZ Piła
MSiT
ENEA
SFD
PGE GiEK
Poczta Polska
OPS Kłodzko
WITU
OHP
McCormick
TPF
Flixbus
Drosed
Policja