Zobacz jak wygląda certyfikat

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP Online

Cena zawiera

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Lekarzy

Internetowe szkolenie dla lekarzy. Ukończ szkolenie w dogodnym dla siebie czasie i zyskaj Zaświadczenie bez wychodzenia z domu.

 


Wiosenne rabaty w PCS BHP!

Zrób zapasy! - Kup szkolenia z rabatem do -50 %

Wykorzystaj kiedy chcesz!

Czas trwania promocji: od 01.03.2023 do 31.03.2023

Szkolenie powstało z myślą o środowisku lekarskim i kierowane jest do lekarzy.
Znając charakter pracy lekarzy wiemy, jak w tym zawodzie cenny jest czas, dlatego u nas obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP możesz odbyć całkowicie online.
Po dokonaniu zakupu dajemy nieograniczony czas na ukończenie szkolenia. Możesz logować się wielokrotnie i szkolić się w najdogodniejszym dla siebie czasie.
Do egzaminu możesz podchodzić wielokrotnie a Zaświadczenie otrzymasz niezwłocznie po jego zaliczeniu.
Zapraszamy do zakupu - przekonaj się jakie to proste i wygodne.

Rozpoczynając pracę na stanowisku lekarza, najpierw musisz przejść szkolenie wstępne BHP, które kupisz tutaj --> Szkolenie wstępne <--
 

Czytaj więcej...

Praca lekarza jest bardzo odpowiedzialna, gdyż polega między innymi na badaniu stanu zdrowia pacjenta, rozpoznawaniu u niego chorób oraz ich zapobieganiu, udzielaniu porad lekarskich, czy też wystawianiu orzeczeń. Miejscem ich pracy może być przychodnia, szpital oraz prywatny gabinet.

W każdym z tych miejsc muszą być zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a oni sami muszą przejść odpowiednie szkolenia BHP. Szkolenia te są istotne ze względu na fakt, iż narażeni są oni na szereg zagrożeń fizycznych, chemicznych oraz biologicznych.

Istotą szkoleń okresowych BHP jest „odświeżenie” wiadomości z kursów wstępnych oraz przekazanie nowych wytycznych oraz wszelkich zmian organizacyjno- technicznych. Budowanie świadomości BHP wśród lekarzy wpływa nie tylko na zmniejszenie się wypadkowości, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo samego pacjenta oraz personelu medycznego.
Szkolenia te, aby przyniosły oczekiwany skutek, muszą być przeprowadzane cyklicznie. Dla lekarzy okres ten wynosi 5 lat. Oczywiście wyjątkiem jest pierwsze szkolenie okresowe BHP, które powinno się wykonać w ciągu roku od szkolenia wstępnego.

Często lekarze mają nienormowany czas pracy oraz mnóstwo umówionych pacjentów, w związku z czym ciężko jest wybrać najdogodniejszy moment na przeprowadzenie tradycyjnego szkolenia. Dlatego też rekomendowaną formą kursów BHP dla lekarzy jest szkolenie BHP online.
Należy również dodać, że szkolenia BHP przez internet niosą ze sobą inne korzyści. Jedną z nich jest oszczędność. Kursy BHP online w porównaniu ze stacjonarnymi są niezwykle tanie oraz nie ma konieczności wynajmowania sali, zamówienia cateringu oraz angażowania specjalisty ds. BHP.

Samo uczestniczenie w szkoleniu BHP przez internet jest niewystarczające, aby otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń BHP uczestnik musi przejść egzamin. W przypadku kursów BHP przez internet egzamin ten przeprowadzany jest w formie testów BHP. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Co więcej, powstał on tylko na podstawie materiału ze szkolenia. Pozytywny wynik testu BHP przez internet jest podstawą do wystawienia zaświadczenia osobie, która ukończyła szkolenie

Termin ważności 5 lat

Koszt Szkolenia:
107
80

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 80 zł, cena brutto (zwolnione z VAT)
- 25%
Dodaj do koszyka Dla instytucji publicznych
Jak zamówić szkolenie, pobrać fakturę, opłacić zamówienie
Z filmu dowiesz się jak w prosty i bezpieczny sposób zamówić szkolenie.
Zobaczysz również jak złożyć zamówienie dla instytucji publicznych na fakturę z odroczonym terminem płatności.
Jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie
Masz pytania dotyczące szkolenia ?
W tym filmie zobaczysz jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie które od nas otrzymasz.
Jak przekazać zakupione szkolenie BHP pracownikowi
Jeśli kupiłeś to szkolenie dla swoich pracowników, zobacz jak w prosty i wygodny sposób przekazać szkolenia dla swoich pracowników.
Jest to bardzo prosty sposób. Dokładną instrukcję znajdziesz w tym filmiku.

Lekcja 1. Źródła prawa pracy i organy nadzoru
Lekcja 2. Stosunek pracy
Lekcja 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
Lekcja 4. Prawa i obowiązki pracownika
Lekcja 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP
Lekcja 6. Ochrona pracy kobiet
Lekcja 7. Ochrona pracy młodocianych
Lekcja 8. Profilaktyczna ochrona zdrowia

Lekcja 1. Wypadki przy pracy - wiadomości ogólne
Lekcja 2. Wypadek w drodze do i z pracy
Lekcja 3. Obowiązki pracownika po zaistnieniu wypadku
Lekcja 4. Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku
Lekcja 5. Choroba zawodowa
Lekcja 6. Świadczenia powypadkowe

Lekcja 1. Klasyfikacja i charakterystyka czynników występujących w środowisku pracy
Lekcja 2. Badania i pomiary czynników środowiska pracy
Lekcja 3. Ocena ryzyka zawodowego
Lekcja 4. Znaki bezpieczeństwa

Lekcja 1. Ergonomia - organizacja stanowiska pracy
Lekcja 2. Zagrożenia podczas pracy na stanowisku komputerowym
Lekcja 3. Wymagania dla pomieszczeń pracy

3.1. Wymiary i powierzchnia

3.2. Oświetlenie

3.3. Hałas

3.4. Wentylacja

3.5. Klimatyzacja

3.6. Ogrzewanie

3.7. Wilgotność

3.8. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Lekcja 4. Środki ochrony indywidualnej

 

Lekcja 1. Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej
Lekcja 2. Zasady postępowania podczas pożaru lub innego zagrożenia
Lekcja 3. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

3.1. Ewakuacja
3.2. Sprzęt gaśniczy
3.3. Podstawowe zasady przy gaszeniu pożaru za pomocą gaśnic

Lekcja 4. Udzielanie pierwszej pomocy - definicja i odpowiedzialność karna
Lekcja 5. Schemat udzielania pierwszej pomocy
Lekcja 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia zdrowia lub życia
Lekcja 7. Apteczka

 

Ad. Moduł I – Lekcja 1 Organy nadzoru nad warunkami pracy
Ad. Moduł I – Lekcja 2 Czas pracy
Ad. Moduł II – Lekcja 5 Choroba zawodowa
Ad. Moduł III Czynniki zagrożeń w środowisku pracy:

>> Czynniki fizyczne i psychofizyczne
>> Czynniki chemiczne
>> Czynniki biologiczne w tym zakażenia krwiopochodne

Ad. Moduł III Wymogi BHP przy pracy w narażeniu na działanie promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego:

>> Promieniowanie elektromagnetyczne
>> Promieniowanie jonizujące

Ad. Moduł III Niebezpieczne czynniki w medycznym środowisku pracy z uwzględnieniem narażenia na zranienie ostrymi narzędziami
Ad. Moduł III Higiena w placówkach medycznych
Ad. Moduł III – Lekcja 4 Ocena ryzyka zawodowego
Ad. Moduł IV Wymagania dla pomieszczeń w placówkach medycznych
Ad. Moduł IV – Lekcja 5 Środki ochrony indywidualnej

Film instruktażowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zagadnienia:

- reanimacja + AED

- omdlenie

- oparzenie

- porażenie prądem elektrycznym

Kurs internetowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozwala na zapoznanie się z aspektami zachowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia pożarowego. Uczestnicy szkolenia online zdobywają wiedzę z zakresu prawidłowej obsługi urządzeń gaśniczych. Dostęp do testów BHP oraz dodatkowych materiałów ułatwia przyswojenie materiału, czyniąc kurs online jeszcze bardziej przystępnym dla jego uczestników.
 Dla uczestników szkolenia przygotowany został również moduł obejmujący informacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu dowiedzą się z niego, jak udzielać pomocy osobom poszkodowanym, poznają schemat postępowania oraz zostaną zapoznani z zasadami świadczenia pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Nowa, promocyjna cena kursu - zapraszamy.

Lista wzorów dokumentów zawartych w pakiecie:
Czynniki szkodliwe
 1. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 2. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym
 3. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 4. Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 5. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 6. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie
 7. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin
 8. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
Ryzyko zawodowe
 1. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 2. Karta oceny ryzyka zawodowego - pracownik biurowy
 3. Karta oceny ryzyka zawodowego - wzór formularza
 4. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 5. Karta oceny ryzyka zawodowego według normy PN
 6. Oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
PIP - dokumentacja
 1. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do PIP
 2. Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 3. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
 4. Plan poprawy warunków BHP
 5. Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace
 6. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
 7. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Panstwowej Inspekcji Pracy
 8. Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy
Stanowisko biurowe
 1. Lista kontrolna – ocena stanu BHP oraz ergonomii pracy biurowej
 2. Ocena warunkow pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
 3. Zarządzenie pracodawcy w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie BHP (instruktażu stanowiskowego)
 4. Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Szkolenia BHP - dokumentacja
 1. Dziennik zajęć - Szkolenie okresowe BHP
 2. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
 3. Protokół z egzaminu BHP
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych bhp
 6. Terminarz szkoleń okresowych pracowników
 7. Test BHP dla pracowników
 8. Wzór wypełnienia Karty szkolenia wstępnego
 9. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia - pracownicy robotniczy
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Środki ochrony indywidualnej
 1. Karta ewidencyjna wyposażenia
 2. Protokół utraty zniszczenia przedwczesnego zużycia odzieży roboczej, obuwia
 3. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi
 4. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – solarium
 5. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep
 6. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep spożywczy
 7. Wniosek o wydanie nowych środków ochronnych
Wypadki przy pracy
 1. Informacje uzyskane od swiadka
 2. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 3. Karta wypadku
 4. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 5. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 6. Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (z-kw)
 7. Polecenie powypadkowe
 8. Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
 9. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr wypadków uczniów
 12. Statystyczna karta wypadku Z-KW
 13. Wyjaśnienia świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
 14. Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 15. Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 16. Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
PPOŻ
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań ppoż
 2. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru
Pozostałe
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp
 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi zasadami bhp i zakresem informacji objętych tajemnicą
 4. Wzór skierowania na badania lekarskie wstępne-okresowe-kontrolne
 5. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji bhp
 6. Zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego
 7. Zarządzenie w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego
 8. Zezwolenie na prowadzenie prac elektrycznych
 9. Zezwolenie na przeprowadzenie prac na wysokości
Zawiadomienia
 1. Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy
 2. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
 3. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

Zobacz również

Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy stomatologów

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Lekarzy stomatologów

Poznasz zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w gabinecie stomatologicznym

- 30%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy Weterynarii

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Lekarzy Weterynarii

Zapoznasz się z zagrożeniami występującymi w codziennej pracy lekarza weterynarii

- 10%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pielęgniarek i personelu medycznego

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pielęgniarek i personelu medycznego

Zapoznasz się z zagrożeniami występującymi w procesie pracy pielęgniarek i personelu medycznego

- 30%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników placówek służby zdrowia

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników placówek służby zdrowia

Przyswoisz wiedzę dot. przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą oraz zagrożeń występujących w pracy personelu medycznego

- 30%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Ratowników medycznych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Ratowników medycznych

Szkolenie okresowe BHP dostosowane do specyfiki pracy ratowników medycznych

- 25%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony

Kurs rozszerzony - zawiera dodatkowe elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom

- 40%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy i personelu medycznego w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Lekarzy i personelu medycznego

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Doctors and medical personnel

- 15%
Szkolenie wersja demonstracyjna

Szkolenie
Wersja demonstracyjna

Jesteś ciekawy jak odbywają się nasze szkolenia? Przekonaj się o tym już teraz całkowicie za darmo!

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji

Szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnianych pracowników biurowych, it i pokrewnych

- 10%


Zaufali nam

Pol-Miedź Trans
Flixbus
ENEA
ELMO
Drosed
WITU
TPF
McCormick
OHP
PWSZ Piła
PKP Cargo
OPS Kłodzko
SFD
PKP PLK
Poczta Polska
Policja
PGE GiEK
MSiT