Test egzaminacyjny bhp dla pracowników administracyjno-biurowych odpowiedzi


Testy BHP mają na celu sprawdzenie, czy osoba szkolona w dostateczny sposób opanowała materiał ze szkolenia i będzie wykonywała swoją pracę zgodnie z zasadami BHP. Z tą formą egzaminu najczęściej można spotkać się przy różnych kursach i szkoleniach BHP.
Obowiązek testowania wiedzy pracownika przy szkoleniach okresowych BHP został nałożony odpowiednimi przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Testy BHP i odpowiedzi do egzaminu BHP, który przechodzą pracownicy administracyjno - biurowi po szkoleniu okresowym BHP, układane są przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy wyłącznie na podstawie materiału szkoleniowego.
Szkolenie okresowe BHP kończy się w momencie uzyskania wymaganej liczby punktów. Wystarczy zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi na teście BHP. Pracownik, który ukończył szkolenie, otrzymuje zaświadczenie honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Dla pewności osoba szkolona może rozwiązać przykładowy test z bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, dzięki któremu dowie się jakich pytań może się spodziewać.
Udostępniamy darmowe testy BHP na platformie e-learningowej, które są doskonałą formą samodzielnego sprawdzenia przez pracowników swojej wiedzy i umiejętności.
Test bhp administracyjno biurowy.
 


Rozwiąż darmowy test bhp dla pracowników administracyjno biurowych:


Próbny test BHP online dla Pracowników administracyjno - biurowych - przykładowe pytania i odpowiedzi

Rozwiąż próbny egzamin BHP. | Tryb testu: online, darmowy | dostęp: nielimitowany |