Cennik szkoleń BHP online

Jeżeli nie znalazleś szkolenia skorzystaj z automatycznej wyszukiwarki, wpisz słowo lub frazę związaną z zawodem, np: pracodawca, farmaceuta, służba bhp, trener, pierwsza pomoc.

Nazwa szkolenia BHP Cena
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych
69
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami
149
119
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników służby BHP  i osób wykonujących zadania tej służby Szkolenie BHP online dla: Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
422
359
Zamów
Szkolenie BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP Szkolenie BHP online dla: Pracodawców wykonujących zadania służby BHP
799
559
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych
81
69
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i kierujących pracownikami w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami
140
119
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników inżynieryjno - technicznych Szkolenie BHP online dla: Pracowników inżynieryjno - technicznych
99
79
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników inżynieryjno - technicznych w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Pracowników inżynieryjno - technicznych
106
90
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy Szkolenie BHP online dla: Lekarzy
107
80
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy i personelu medycznego w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Lekarzy i personelu medycznego
100
85
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym
149
119
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego
149
119
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pielęgniarek i personelu medycznego Szkolenie BHP online dla: Pielęgniarek i personelu medycznego
84
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M oraz szkodliwego promieniowania Szkolenie BHP online dla: Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M oraz szkodliwego promieniowania
84
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników placówek służby zdrowia Szkolenie BHP online dla: Pracowników placówek służby zdrowia
84
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Ratowników medycznych Szkolenie BHP online dla: Ratowników medycznych
79
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy stomatologów Szkolenie BHP online dla: Lekarzy stomatologów
99
69
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Asystentek i asystentów stomatologicznych Szkolenie BHP online dla: Asystentek i asystentów stomatologicznych
84
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla  Lekarzy Weterynarii Szkolenie BHP online dla: Lekarzy Weterynarii
77
69
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Asystentów i techników weterynaryjnych Szkolenie BHP online dla: Asystentów i techników weterynaryjnych
66
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników farmacji Szkolenie BHP online dla: Pracowników farmacji
74
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami w branży farmaceutycznej i aptekach
149
119
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników IT Szkolenie BHP online dla: Pracowników IT
74
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników IT w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Pracowników IT
82
70
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli i pracowników oświaty Szkolenie BHP online dla: Nauczycieli i pracowników oświaty
93
65
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli i pracowników oświaty w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Nauczycieli i pracowników oświaty
88
75
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach Szkolenie BHP online dla: Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
93
65
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach
88
75
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w szkołach i placówkach oświatowych
140
119
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach
140
119
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli szkół wyższych Szkolenie BHP online dla: Nauczycieli szkół wyższych
101
71
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli szkół wyższych w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Nauczycieli szkół wyższych
93
79
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Rektorów szkół wyższych Szkolenie BHP online dla: Rektorów szkół wyższych
107
75
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Przedstawicieli handlowych Szkolenie BHP online dla: Przedstawicieli handlowych
69
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Sprzedawców Szkolenie BHP online dla: Sprzedawców
69
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Sprzedawców w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Sprzedawców
81
69
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Fryzjerów i fryzjerek Szkolenie BHP online dla: Fryzjerów i fryzjerek
86
69
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Kosmetyczek i pracowników zakładów kosmetycznych Szkolenie BHP online dla: Kosmetyczek i pracowników zakładów kosmetycznych
86
69
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Instruktorów i trenerów fitness Szkolenie BHP online dla: Instruktorów i trenerów fitness
86
69
Zamów
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
198
119
Zamów
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy w j. angielskim Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
147
125
Zamów
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy w j. ukraińskim Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
208
125
Zamów
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
198
119
Zamów
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony w j. angielskim Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
208
125
Zamów
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony w j. ukraińskim Kurs: Pierwszej pomocy przedmedycznej
208
125
Zamów
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji Kurs: PPOŻ i zasady ewakuacji
128
96
Zamów
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji w języku angielskim Kurs: PPOŻ i zasady ewakuacji
128
109
Zamów
Metodyka instruktażu stanowiskowego Kurs: Metodyka instruktażu stanowiskowego
70
56
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji
61
55
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji w języku angielskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla osób kierujących pracownikami Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla osób kierujących pracownikami
61
55
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla osób kierujących pracownikami w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla osób kierujących pracownikami w języku angielskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników robotniczych Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników robotniczych
110
99
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników robotniczych w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników robotniczych w języku angielskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych
61
55
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo-wychowawczych w j. angielskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby zdrowia Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby zdrowia
61
55
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby zdrowia w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby zdrowia w języku angielskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży handlowej Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży handlowej
61
55
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży handlowej w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży handlowej w języku angielskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży usługowej Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży usługowej
61
55
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży usługowej w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży usługowej w języku angielskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby BHP Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby BHP
61
55
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby BHP w języku angielskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby BHP w języku angielskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji w j. ukraińskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji w j. ukraińskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla osób kierujących pracownikami w j. ukraińskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla osób kierujących pracownikami w j. ukraińskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników robotniczych w j. ukraińskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników robotniczych w j. ukraińskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży handlowej w j. ukraińskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży handlowej w j. ukraińskim
69
59
Zamów
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży usługowej w j. ukraińskim Szkolenie BHP online dla: Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży usługowej w j. ukraińskim
69
59
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych w j. ukraińskim Szkolenie BHP online dla: Pracowników administracyjno - biurowych
81
69
Zamów
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami w j. ukraińskim Szkolenie BHP online dla: Pracodawców i osób kierujących pracownikami
161
129
Zamów

Jeżeli nie znalazleś szkolenia skorzystaj z automatycznej wyszukiwarki, wpisz słowo lub frazę związaną z zawodem, np: pracodawca, farmaceuta, służba bhp, trener, pierwsza pomoc.

Mamy dla Ciebie przygotowane szkolenie - kurs BHP o nazwie: Szkolenie BHP dla Służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby".
Jeżli potrzebujesz odnowić swoje uprawnienia, lub zaktualizować wiedzę z zakresu BHP i nowych regulacji prawnych w tej dziedzinie, skorzystaj z podanego poniżej szkolenia.
Szkolenie to cieszy się bardzo dużą popularnością i nasi słuchacze oceniają je bardzo wysoko za merytorykę i dostępność przekazywanych informacji.

Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników służby BHP  i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Zaktualizuj swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

- 15%

Nasi użytkownicy często kupują rónież szkolenie z pierwszej pomocy, ppoż i metodyki instruktarzu stanowiskowego.
Dla ułatwienia podaję Tobie bezpośrednie odnośniki do tych szkoleń. Wiedzy nigdy za dużo. A aktualne zaświadczenia zawsze się przydadzą.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy

Wariant Podstawowy dla pracowników wszystkich grup zawodowych

- 40%
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs:
PPOŻ i zasady ewakuacji

Zapoznasz się z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej oraz z procedurami postępowania podczas pożaru i ewakuacji

- 25%
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Kurs:
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

- 20%

Jeśli chcesz więcej poczytać o BHP podaję Tobie Link do naszego bloga informacyjnego: Szkolenia BHP Online- Informacje
Jeśli potrzebujesz dokumentów BHP, zgłoszeń, kart i rejestrów BHP, podaję Tobie link do naszego bezpłatnego zbioru: Dokumentacja BHP


PCS BHP
Polskie Centrum Szkoleń

Marta Weiner
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:500501460
Email: m.weiner@luxcontrol.com.pl

Hej, mam na imię Marta i wiem że robienie biznesu w naszym kraju to nie łatwe zadanie.
Dlatego w zakresie BHP wskażę Tobie dokładnie to czego szukasz i czego będzie od Ciebie wymagać Inspekcja Pracy itp..
Wiem...czas to pieniądz, więc wszystko pójdzie sprawnie i szybko! A obsłużymy Ciebie tak jak sami pragniemy być obsługiwani.
Poniżej poprowadzę Ciebie krok po kroku co musisz mieś jako pracodawca aby nikt do Ciebie się nie "przyczepił" :)

Jako pracodawca od momentu jak zatrudnisz swojego pierwszego pracownika, musisz ukończycz szkolenie BHP. Jest one obowiązkowe i Inspekcja Pracy bardzo tego pilnuje.
Poniżej podaję Tobie bezpośrednią ścieżkę do szkolenia. Ukończ je, a zaświadczenie zachowaj w razie kontroli. Szkolenie jest proste i nie wymaga wiele czasu.

Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 20%

Jeśli jesteś pracodawcą który chce prowadzić szkolenia wstępne dla nowoprzymjmowanych pracowników, możesz to robić jeśli spełniasz warunki:
- zatrudniasz do 10 pracowników lub
- zatrudniasz do 50 pracowników ale firma musi być zakwalifikowana do grupy działalności, która nie niesie wysokiego ryzyka wypadku (nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka).
- ukończyłeś kurs dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Kurs i egzamin dostępny jest dla Ciebie na naszej platformie. Jak przy pierwszym szkoleniu również i przy tym otrzymasz od nas profesjonalne wsparcie. Jeśli nie wiesz do jakiej grupy ryzyka kwalifikuje się Twoja Firma podaję Tobie link do tabeli na naszym blogu informacyjnym : Kategorie ryzyka- Grupy działalności

Szkolenie BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie BHP online dla:
Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Zdobędziesz uprawnienia do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP

- 30%

Pamiętaj, pierwsze szkolenie " dla pracodawców i kierujących pracownikami" jest obowiązkowe i musisz je mieć.
Drugie szkolenia "Dla Pracodawców wykonujących zadania służby bhp" jest szkoleniem dodatkowym i uzupełniającym, potrzebnym Tobie w momencie jak chcesz samodzielnie pełnić zadania BHP w swojej działalności ( przeprowadzać szkolenia wstępne ).

Jeśli chcesz więcej poczytać o BHP podaję Tobie Link do naszego bloga informacyjnego: Szkolenia BHP Online- Informacje
Jeśli potrzebujesz dokumentów BHP, zgłoszeń, kart i rejestrów BHP, podaję Tobie link do naszego bezpłatnego zbioru: Dokumentacja BHP


PCS BHP
Polskie Centrum Szkoleń

Marta Weiner
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:500501460
Email: m.weiner@luxcontrol.com.pl


Zaufali nam

PKP Cargo
Pol-Miedź Trans
OHP
PWSZ Piła
Drosed
ARiMR
PKP PLK
McCormick
MSiT
Flixbus
TPF
Policja
PGE GiEK
WITU
ENEA
ELMO
SFD
Poczta Polska