Zdjęcie Nazwa szkolenia BHP Wersja językowa Cena Promocja
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych pl, en , ukr
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno-biurowych - praca zdalna pl, en , ukr
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych wizytujących place budowy pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie wstępne BHP online dla pracowników biurowych i administracji - praca zdalna pl, ukr , en
94
80
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami pl, en , ukr
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla kadry kierowniczej - praca zdalna pl
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby pl, en
410
369
Szczegóły
Szkolenie BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP pl
811
649
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami i wykonujących obowiązki służbowe na placu budowy pl
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Kierownika budowy pl
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników inżynieryjno - technicznych pl, en
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy pl, en
110
99
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym pl
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego pl
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pielęgniarek i personelu medycznego pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M oraz szkodliwego promieniowania pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników placówek służby zdrowia pl, en
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Ratowników medycznych pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy stomatologów pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Asystentek i asystentów stomatologicznych pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy Weterynarii pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Asystentów i techników weterynaryjnych pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników farmacji pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej pl
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników IT pl, en
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników IT - praca zdalna pl, en
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli i pracowników oświaty pl, en
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach pl, en , ukr
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i wsparcia dziennego pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych pl
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach pl
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli szkół wyższych pl, en
111
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Rektorów szkół wyższych pl
154
139
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Przedstawicieli handlowych pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Sprzedawców pl, en
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Fryzjerów i fryzjerek pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Kosmetyczek i pracowników zakładów kosmetycznych pl
105
89
Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP Online dla Instruktorów i trenerów fitness pl
105
89
Szczegóły
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy pl, ukr , en
218
109
Szczegóły
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony pl, ukr , en
218
109
Szczegóły
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla trenerów sportowych pl
218
109
Szczegóły
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji pl, en
124
99
Szczegóły
Metodyka instruktażu stanowiskowego pl
76
61
Szczegóły