Testy BHP dla lekarzy pytania i odpowiedzi


Okresowe szkolenie BHP obowiązuje każdą grupę zawodową i musi się ono odbywać co pewien, ustalony z góry czas.

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest również mowa o tym, żeby każde szkolenie okresowe BHP kończyło się testem sprawdzającym. Dlatego też i my spełniając wymagania prawne, na koniec naszych szkoleń BHP umieściliśmy krótki test.

Test BHP składa się z 10 pytań i odpowiedzi jednokrotnego wyboru. Ma on na celu zweryfikowanie, czy uczestnik szkolenia w dostateczny sposób przyswoił wiedzę i czy można mu wystawić zaświadczenie. Warto dodać, że testy BHP są nieograniczone czasowo, dlatego też można je rozwiązywać wielokrotnie. Pytania na testach BHP układane są przez naszych specjalistów w taki sposób, aby nie wychodziły poza materiał szkolenia. Żeby ukończyć szkolenie, osoba szkolona musi udzielić prawidłowych odpowiedzi na teście BHP i uzyskać wymaganą liczbę punktów.

Dla ułatwienia udostępniamy darmowy BHP test dla lekarzy. Można w ten sposób sprawdzić swoją wiedzę i przygotować się do egzaminu BHP na szkoleniu BHP online.
 


Rozwiąż darmowy test BHP online dla lekarzy:


Próbny test BHP online dla Lekarza - przykładowe pytania i odpowiedzi

Rozwiąż próbny egzamin BHP. | Tryb testu: online, darmowy | dostęp: nielimitowany |