Zobacz jak wygląda certyfikat

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP Online

Cena zawiera

Okresowe szkolenie BHP online dla Pracodawców i kierujących pracownikami

Obowiązkowe szkolenie dla każdego pracodawcy oraz kadry kierowniczej.

 


Wiosenne rabaty w PCS BHP!

Zrób zapasy! - Kup szkolenia z rabatem do -50 %

Wykorzystaj kiedy chcesz!

Czas trwania promocji: od 01.03.2023 do 31.03.2023

Jeśli jesteś pracodawcą trafiłeś w dobre miejsce. Poza szkoleniem swoich pracowników w dziedzinie BHP, musisz pamiętać również o szkoleniu BHP dla siebie.
Jako pracodawca, przynajmniej raz na 5 lat masz obowiązek ukończyć okresowe szkolenie BHP. 
Nasze internetowe szkolenie BHP odpowiednie jest również dla osób zarządzających pracownikami, więc jeśli musisz przeszkolić swoją kadrę zarządzającą to zrób to w wygodny sposób. Zaoszczędzisz nie tylko swój czas ale i czas swoich pracowników, którzy będą mogli przeszkolić się w dogodnym dla siebie czasie a zaoszczędzony czas będą mogli poświęcić na dbałość o warunki BHP w firmie.
Ukończenie tego szkolenia BHP, uprawnia również pracodawcę i osoby z kadry kierowniczej do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla nowych pracowników.

Zatrudniając osobę na stanowisku kierowniczym w pierwszej kolejności, taka osoba musi odbyć szkolenie wstępne BHP <-- kliknij i zobacz.
Następnie w okresie do 6 miesięcy od zatrudnienia, należy zorganizować dla takiego pracownika szkolenie okresowe i to szkolenie będzie odpowiednie.
Pracodawca nie ma obowiązku odbycia szkolenia wstępnego BHP, gdyż szkolenia wstępne kierowane są wyłącznie do pracowników.

Jeśli jako pracodawca chcesz nabyć uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania szkoleń BHP dla swoich pracowników, dodatkowo musisz ukończyć szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP <-- kliknij i kup.

Szkolenia BHP nie muszą być nudne. Zapewniamy możliwość przeszkolenia się i uzyskania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez całą dobę.

Szkolenie z głosem lektora
 

Czytaj więcej...

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Do ich obowiązków należy również nadzorowanie i kontrola nad przestrzeganiem w zakładzie zasad BHP. Jednakże najczęściej nadzór ten prowadzi (oprócz inspektora ds. BHP) bezpośredni przełożony (np. majster, brygadzista).

Aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo własne i podwładnych w danym zakładzie, trzeba znać konkretne przepisy, zasady ergonomii, rodzaj stosowanych środków ochrony indywidualnej, czy też jak postępować w przypadku sytuacji awaryjnej. Wszystkich tych informacji pracodawca i osoba, która kieruje pracownikami, dowiadują się ze szkoleń BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP osoba kierująca ludźmi powinna odbyć do pół roku od szkolenia BHP wstępnego. Każde kolejne trzeba przeprowadzać z częstotliwością co 5 lat. Jest to niezwykle ważne. Bieżąca aktualizacja pozyskanych informacji pozwoli zorganizować pracę tak, aby statystyki wypadkowości były jak najniższe.

A co ze szkoleniami okresowym BHP w okresie pandemii COVID-19? Tak, jak powszechnie wiadomo, kursy BHP są obowiązkowe i stanowią fundament w każdej firmie. Największą popularnością cieszą się szkolenia BHP online, gdyż każdy pracownik (w tym pracodawca) może odbyć je z domu i w dowolnym czasie.

Wiadomo również, że każde szkolenie okresowe musi zakończyć się egzaminem sprawdzającym (najczęściej w formie testów). I również podczas kursów BHP przez internet takie testy BHP są. Bez zdanych testów BHP online pracownik lub pracodawca nie otrzyma wymaganego zaświadczenia.

Warto podkreślić, że każdy kurs BHP online oraz testy BHP przez internet przygotowywane są przez specjalistów BHP, którzy dbają, aby informacje były jak najbardziej aktualne oraz merytorycznie poprawne. Zaświadczenie otrzymane po szkoleniu w pełni spełnia wymagania prawne.

Termin ważności 5 lat

Koszt Szkolenia:
149
119

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 119 zł, cena brutto (zwolnione z VAT)
- 20%
Dodaj do koszyka Dla instytucji publicznych
Szkolenie BHP dla Ciebie - skrojona na miarę Twoich potrzeb
To szkolenie przygotowane jest zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.
Kiedy je ukończysz zdobędziesz stosowne i potrzebne Tobie uprawnienia BHP. Więcej szczegółów w krótkim filmiku.
Jak zamówić szkolenie, pobrać fakturę, opłacić zamówienie
Z filmu dowiesz się jak w prosty i bezpieczny sposób zamówić szkolenie.
Zobaczysz również jak złożyć zamówienie dla instytucji publicznych na fakturę z odroczonym terminem płatności.
Jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie
Masz pytania dotyczące szkolenia ?
W tym filmie zobaczysz jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie które od nas otrzymasz.

Lekcja 1. Źródła prawa pracy i organy nadzoru
Lekcja 2. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Lekcja 3. Stosunek pracy
Lekcja 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
Lekcja 5. Prawa i obowiązki pracownika
Lekcja 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP
Lekcja 7. Ochrona pracy kobiet
Lekcja 8. Ochrona pracy młodocianych
Lekcja 9. Profilaktyczna ochrona zdrowia

Lekcja 1. Wypadki przy pracy - wiadomości ogólne
Lekcja 2. Wypadek w drodze do i z pracy
Lekcja 3. Obowiązki pracownika po zaistnieniu wypadku
Lekcja 4. Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku
Lekcja 5. Choroba zawodowa
Lekcja 6. Świadczenia powypadkowe

Lekcja 1. Klasyfikacja i charakterystyka czynników występujących w środowisku pracy
Lekcja 2. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w zakładach pracy
Lekcja 3. Ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy
Lekcja 4. Ocena ryzyka zawodowego

Lekcja 1. Organizacja stanowiska pracy
Lekcja 2. Organizacja stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Lekcja 3. Wymagania dla pomieszczeń pracy

3.1. Wymiary i powierzchnia
3.2. Oświetlenie
3.3. Wentylacja
3.4. Ogrzewanie
3.5. Wilgotność
3.6. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Lekcja 4. Transport wewnątrzzakładowy
Lekcja 5. Środki ochrony indywidualnej
Lekcja 6. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Lekcja 7. Zasady likwidacji zagrożeń lub ograniczenia ich oddziaływania na pracownika
Lekcja 8. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
Lekcja 9. Znaki bezpieczeństwa 

 

Lekcja 1. Szkolenie w zakresie bhp
Lekcja 2. Metodyka instruktażu stanowiskowego
Lekcja 3. Szkolenie okresowe
Lekcja 4. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

Lekcja 1. Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej
Lekcja 2. Zasady postępowania podczas pożaru lub innego zagrożenia
Lekcja 3. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

3.1. Ewakuacja
3.2. Sprzęt gaśniczy
3.3. Podstawowe zasady przy gaszeniu pożaru za pomocą gaśnic

Lekcja 4. Udzielanie pierwszej pomocy - definicja i odpowiedzialność karna
Lekcja 5. Schemat udzielania pierwszej pomocy
Lekcja 6. Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia zdrowia lub życia
Lekcja 7. Apteczka

Film instruktażowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zagadnienia:

- reanimacja + AED

- omdlenie

- oparzenie

- porażenie prądem elektrycznym

Podobnie jak pozostali pracownicy, również kadra zarządzająca powinna posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. W cenie oferowanego przez nas szkolenia BHP online każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej oraz rodzajami gaśnic i urządzeń gaśniczych i zasadami ich poprawnego użytkowania.
 Cykl szkoleń dla pracodawców przez internet obejmuje również zakres udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie kursu uczestnik zapoznaje się z zasadami postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawidłowego jej wykonywania. Promocyjna cena ? zapraszamy do kontaktu!

Lista wzorów dokumentów zawartych w pakiecie:
Czynniki szkodliwe
 1. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 2. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym
 3. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 4. Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 5. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 6. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie
 7. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin
 8. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
Ryzyko zawodowe
 1. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 2. Karta oceny ryzyka zawodowego - pracownik biurowy
 3. Karta oceny ryzyka zawodowego - wzór formularza
 4. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 5. Karta oceny ryzyka zawodowego według normy PN
 6. Oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
PIP - dokumentacja
 1. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do PIP
 2. Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 3. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
 4. Plan poprawy warunków BHP
 5. Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace
 6. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
 7. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Panstwowej Inspekcji Pracy
 8. Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy
Stanowisko biurowe
 1. Lista kontrolna – ocena stanu BHP oraz ergonomii pracy biurowej
 2. Ocena warunkow pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
 3. Zarządzenie pracodawcy w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie BHP (instruktażu stanowiskowego)
 4. Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Szkolenia BHP - dokumentacja
 1. Dziennik zajęć - Szkolenie okresowe BHP
 2. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
 3. Protokół z egzaminu BHP
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych bhp
 6. Terminarz szkoleń okresowych pracowników
 7. Test BHP dla pracowników
 8. Wzór wypełnienia Karty szkolenia wstępnego
 9. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia - pracownicy robotniczy
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Środki ochrony indywidualnej
 1. Karta ewidencyjna wyposażenia
 2. Protokół utraty zniszczenia przedwczesnego zużycia odzieży roboczej, obuwia
 3. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi
 4. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – solarium
 5. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep
 6. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep spożywczy
 7. Wniosek o wydanie nowych środków ochronnych
Wypadki przy pracy
 1. Informacje uzyskane od swiadka
 2. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 3. Karta wypadku
 4. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 5. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 6. Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (z-kw)
 7. Polecenie powypadkowe
 8. Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
 9. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr wypadków uczniów
 12. Statystyczna karta wypadku Z-KW
 13. Wyjaśnienia świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
 14. Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 15. Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 16. Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
PPOŻ
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań ppoż
 2. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru
Pozostałe
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp
 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi zasadami bhp i zakresem informacji objętych tajemnicą
 4. Wzór skierowania na badania lekarskie wstępne-okresowe-kontrolne
 5. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji bhp
 6. Zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego
 7. Zarządzenie w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego
 8. Zezwolenie na prowadzenie prac elektrycznych
 9. Zezwolenie na przeprowadzenie prac na wysokości
Zawiadomienia
 1. Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy
 2. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
 3. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

Zobacz również

Szkolenie BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie BHP online dla:
Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Zdobędziesz uprawnienia do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP

- 30%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i kierujących pracownikami w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Employers and managers of employees

- 15%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami w j. ukraińskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku ukraińskim

Періодичний інструктаж з Охорони та Гігієни Праці для роботодавців та інших осіб, які керують працівниками

- 20%
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs:
PPOŻ i zasady ewakuacji

Zapoznasz się z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej oraz z procedurami postępowania podczas pożaru i ewakuacji

- 25%
Szkolenie wersja demonstracyjna

Szkolenie
Wersja demonstracyjna

Jesteś ciekawy jak odbywają się nasze szkolenia? Przekonaj się o tym już teraz całkowicie za darmo!

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji

Szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnianych pracowników biurowych, it i pokrewnych

- 10%


Zaufali nam

ARiMR
OHP
PWSZ Piła
McCormick
PKP PLK
ENEA
WITU
Policja
Poczta Polska
PGE GiEK
Drosed
Flixbus
PKP Cargo
TPF
ELMO
Pol-Miedź Trans
OPS Kłodzko
MSiT