Test egzaminacyjny dla pracodawców i osób kierujących pracownikami odpowiedzi


Zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zobligowany on jest również do przekazywania pracownikom informacji: o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy i przy określonych stanowiskach, o sposobach eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń oraz o liście z wykazem osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Z tymi informacjami pracownik zapoznaje się na szkoleniu wstępnym, następnie wiedzę tą utrwala na szkoleniach okresowych.

Szkolenia okresowe BHP online muszą kończyć się egzaminem BHP. Najczęściej przyjmuje on postać testów BHP. To dzięki nim można w prosty i szybki sposób ustalić, czy osoba szkolona w dostatecznym stopniu przyswoiła wiedzę. Pytania i odpowiedzi na teście BHP układane są przez specjalistów i dotyczą jedynie materiału ze szkolenia.

Przed przystąpieniem do egzaminu ze szkolenia BHP warto rozwiązać przykładowy próbny test BHP, który udostępniamy darmowo do każdego szkolenia BHP. Dzięki temu pracodawca oraz pracownicy będą wiedzieli, jakich pytań mogą się spodziewać oraz ocenić aktualny poziom wiedzy. Na platformie e-learningowej PCS BHP można znaleźć darmowe testy BHP z różnych branż.
 


Rozwiąż próbny test bhp dla osób kierujących pracownikami odpowiedzi:


Próbny test BHP online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami - przykładowe pytania i odpowiedzi

Rozwiąż próbny egzamin BHP. | Tryb testu: online, darmowy | dostęp: nielimitowany |