Szkolenie BHP dla opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach

Praca w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką placówek. Ważna jest również umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi w bezpieczny sposób oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z pomocy dydaktycznych. Dlatego specjalnie dla opiekunów, wychowawców, nauczycieli oraz pedagogów oferujemy szkolenie BHP online, w trakcie którego kompleksowo omiawiana jest praca w żłobkach i przedszkolach pod kątem BHP. Kurs BHP odbywa się…

Więcej

Szkolenia BHP dla pracowników gastronomii

Prowadząc działalność w branży gastronomicznej, pracodawca nie powinien zapominać o obowiązkach, które nakłada na niego Kodeks Pracy oraz przepisy w zakresie BHP. W szczególności należy pamiętać o szkoleniach BHP, które odgrywają ważną rolę w zapobieganiu wypadkom przy pracy. Zgodnie z Art. 2373. § 2 Kodeksu Pracy: Szkolenie dla nowego pracownikaKażdy nowy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi obowiązkowo odbyć szkolenie wstępne BHP, które musi być przeprowadzone w formie instruktażu. Szkolenie wstępne…

Więcej

Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – ważne zmiany

1 stycznia 2019 roku w życie weszła nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy a dokładniej dodany został paragraf 22 w art. 2373, który znosi obowiązek zapewnienia szkoleń okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych. Zniesienie powyższego obowiązku dotyczy jednak tylko pracowników administracyjno – biurowych zatrudnionych u pracodawcy, zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków…

Więcej

Szkolenie BHP dla ratowników medycznych

Nieustanie wsłuchujemy się w Państwa potrzeby i staramy się poszerzać naszą ofertę szkoleniową, aby każdy mógł znaleźć odpowiednie dla siebie szkolenie. Dlatego w odpowiedzi na Państwa potrzeby dodaliśmy do naszej oferty nowe okresowe szkolenie BHP dla ratowników medycznych. Dotychczas żadna firma na rynku szkoleń e-learningowych nie posiadała szkolenia BHP dla takiej grupy zawodowej. Każde okresowe szkolenie BHP musi posiadać szczegółowy program szkolenia, który należy opracować w oparciu o ramowy…

Więcej

Jak odnowić uprawnienia BHP

Osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych o kierunku BHP, mogą być zatrudnione w zakładowej służbie BHP. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bhp. Aby móc wykonywać zadania służby BHP, należy spełnić wymagania kwalifikacyjne dla powyższych stanowisk oraz ukończyć szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników Służby BHP. Wymagania kwalifikacyjne, o których mowa powyżej, określone…

Więcej

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli

Zapraszamy do ukończenia szkolenia – kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowanego specjalnie dla pracowników oświaty, nauczycieli, opiekunów, wychowawców oraz trenerów sportowych. Kurs spełnia najwazniejsze wymogi merytoryczne i prawne. Kurs przygotowany jest przez: POLSKIE CENTRUM SZKOLEŃ BHP I PPOŻ i dostępny jest na platformie edukacyjnej. Zakupu można dokonać na dwa sposoby. Poprzez zamówienie online dodając szkolenie do koszyka i płacąc online za pośrednictwem przelewy 24, BLIK lub kartą. Składając…

Więcej

Czy pracodawca może prowadzić szkolenie wstępne ogólne

Pracodawca może prowadzić szkolenie wstępne ogólne.Uprawnienia pracodawcy do prowadzenia tego szkolenia wynikają bezpośrednio z treści przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860). Zgodnie z którymi szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) może prowadzić: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który…

Więcej

Szkolenia BHP wstępne

Szkolenie wstępne musi odbyć każda nowo zatrudniona osoba przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie to prowadzone jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i składa się z 2 etapów: 1. Instruktaż ogólny – przeprowadza pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Aby pracodawca mógł prowadzić instruktaż ogólny musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania…

Więcej

Szkolenia BHP przeprowadzane przez pracodawce. Wytyczne z kodeksu pracy

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca może również samodzielnie wykonywać zadania w zakresie bhp w swojej firmie (w tym samodzielnie przeprowadzać szkolenia z zakresu bhp). Musi jedynie spełnić pewne warunki, które bezpośrednio wynikają z przepisów…

Więcej
  • 1
  • 2