Szkolenia i kursy BHP dla pracodawców i pracowników w języku ukraińskim


Specjalna oferta dla naszych klientów, którzy zatrudniają pracowników z Ukrainy. 
Materiały szkoleniowe BHP i test BHP online przygotowane w języku ukraińskim, aby pracownicy bez problemu mogli zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.


Kursy okresowe BHP w języku ukraińskim dla:

pracowników administracyjno - biurowych
pracowników administracyjno - biurowych pracujących zdalnie
pracodawców i osób kierujących pracownikami
opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach


Kurs wstępny BHP w języku ukraińskim dla:

► pracowników biurowych i administracji - praca zdalna


Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej w języku ukraińskim:

pracowników wszystkich grup zawodowych
nauczycieli, wychowawców, opiekunków, opiekunek dziecięcych i osób pracujących z dziećmi


Zapraszam do współpracy


PCS BHP
Polskie Centrum Szkoleń

Marta Weiner
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:500501460
Email: m.weiner@luxcontrol.com.pl