Szkolenia i kursy BHP Online w języku angielskim

Szkolenia BHP Online dla pracowników i pracodawców w języku angielskim.

Jeśli Państwa Przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników anglojęzycznych lub obcokrajowców, nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.

Jesteśmy organizatorem okresowych szkoleń BHP, PPOŻ i Pierwsza Pomoc w języku angielskim dla następujących grup zawodowych:

► pracownicy administracyjno- biurowi,

► pracownicy branży IT, programiści, graficy, pracownicy zdalni,

► personel medyczny, lekarze, pielęgniarki,

► pracownicy inżynieryjno-techniczni,

► pracownicy oświaty, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, dyrektorzy szkół,

► sprzedawcy, handlowcy.

 Szkolenie okresowe BHP w języku angielskim organizowane jest formie samokształcenia kierowanego — na podstawie szczegółowego programu szkolenia zgodnego z rozporządzeniem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami. Szkolenia BHP Online – Lepsza Strona Edukacji.

 

Product

Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych

96 PLN 77 PLN - 20%

Pozyskasz wiedzę jak w prosty sposób stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy zgodne z zasadami bhp

Product

Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników inżynieryjno - technicznych

99 PLN 79 PLN - 20%

Poznasz metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne

Product

Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy

96 PLN 77 PLN - 20%

Szkolenie kierowane do lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę oraz prowadzących własną działalność

Product

Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników IT

96 PLN 77 PLN - 20%

Pozyskasz wiedzę niezbędną do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ergonomicznego stanowiska komputerowego

Product

Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli i pracowników oświaty

96 PLN 77 PLN - 20%

Zapoznasz się z prawami i obowiązkami nauczycieli i innych pracowników oraz z zasadami bhp w placówkach oświatowych

Product

Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli szkół wyższych

96 PLN 77 PLN - 20%

Zapoznasz się z prawami i obowiązkami osób kierujących pracownikami oraz z zasadami bhp w uczelniach

Product

Szkolenie okresowe BHP Online dla Sprzedawców

96 PLN 77 PLN - 20%

Poznasz zagrożenia wynikające z pracy sprzedawcy. Uzyskasz umiejętność kształtowania bezpiecznych warunków pracy.