Szkolenia BHP online

Znajdź szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb

wpisz słowo lub frazę związaną z zawodem, np: dla lekarzy, farmaceutów, przedszkole, szkoła, pracodawca, kierownik

 
Szkolenie BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych

Pozyskasz wiedzę jak w prosty sposób stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy zgodne z zasadami bhp

- 40%
Szkolenie BHP Online dla Pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie BHP online dla:
Pracodawców i kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 35%
Szkolenie BHP Online dla Pracowników służby BHP  i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Zaktualizuj swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

- 35%
Szkolenie BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie BHP online dla:
Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Zdobędziesz uprawnienia do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP

- 30%
Online Health and Safety training for Employees administrative - office

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Employees administrative - office

- 40%
Online Health and Safety training for Employers and managers of employees

Szkolenie BHP online dla:
Pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Employers and managers of employees

- 10%
Szkolenie BHP Online dla Pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników inżynieryjno - technicznych

Poznasz metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne

- 15%
Online Health and Safety training for Engineering and technical workers

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Engineering and technical workers

- 10%
Szkolenie BHP Online dla Lekarzy

Szkolenie BHP online dla:
Lekarzy

Zapoznasz się z zagrożeniami, na które narażony jest lekarz w swojej w codziennej pracy

- 30%
Online Health and Safety training for Doctors and medical personnel

Szkolenie BHP online dla:
Lekarzy i personelu medycznego

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Doctors and medical personnel

- 10%
Szkolenie BHP Online dla Pracowników placówek służby zdrowia

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników placówek służby zdrowia

Przyswoisz wiedzę dot. przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą oraz zagrożeń występujących w pracy personelu medycznego

- 30%
Szkolenie BHP Online dla Lekarzy stomatologów

Szkolenie BHP online dla:
Lekarzy stomatologów

Poznasz zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w gabinecie stomatologicznym

- 30%
Szkolenie BHP Online dla Pielęgniarek i personelu medycznego

Szkolenie BHP online dla:
Pielęgniarek i personelu medycznego

Zapoznasz się z zagrożeniami występującymi w procesie pracy pielęgniarek i personelu medycznego

- 30%
Szkolenie BHP Online dla  Lekarzy Weterynarii

Szkolenie BHP online dla:
Lekarzy Weterynarii

Zapoznasz się z zagrożeniami występującymi w codziennej pracy lekarza weterynarii.

- 10%
Szkolenie BHP Online dla Pracowników IT

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników IT

Pozyskasz wiedzę niezbędną do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ergonomicznego stanowiska komputerowego

- 40%
Online Health and Safety training for IT employees

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników IT

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for IT employees

- 10%
Szkolenie BHP Online dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Szkolenie BHP online dla:
Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zdobędziesz umiejętność kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkole i placówce oświatowej

- 30%
Szkolenie BHP Online dla Rektorów szkół wyższych

Szkolenie BHP online dla:
Rektorów szkół wyższych

Poznasz prawne uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w szkołach wyższych

- 30%
Szkolenie BHP Online dla Nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenie BHP online dla:
Nauczycieli i pracowników oświaty

Zapoznasz się z prawami i obowiązkami nauczycieli i innych pracowników oraz z zasadami bhp w placówkach oświatowych

- 30%
Online Health and Safety training for Teachers and employees of education

Szkolenie BHP online dla:
Nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Teachers and employees of education

- 10%
Szkolenie BHP Online dla Nauczycieli szkół wyższych

Szkolenie BHP online dla:
Nauczycieli szkół wyższych

Zapoznasz się z prawami i obowiązkami osób kierujących pracownikami oraz z zasadami bhp w uczelniach

- 30%
Online Health and Safety training for Higher Education Teachers

Szkolenie BHP online dla:
Nauczycieli szkół wyższych

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Higher Education Teachers

- 10%
Szkolenie BHP Online dla Pracowników przedszkoli i żłobków

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników przedszkoli i żłobków

Okresowe szkolenie BHP dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i żłobkach

- 30%
Szkolenie BHP Online dla Przedstawicieli handlowych

Szkolenie BHP online dla:
Przedstawicieli handlowych

Zapoznasz się z zagrożeniami wynikającymi z pracy przedstawiciela handlowego i metodami ochrony przed nimi

- 30%
Szkolenie BHP Online dla Sprzedawców

Szkolenie BHP online dla:
Sprzedawców

Poznasz zagrożenia wynikające z pracy sprzedawcy. Uzyskasz umiejętność kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

- 30%
Online Health and Safety training for Sellers

Szkolenie BHP online dla:
Sprzedawców

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Sellers

- 10%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej

Poznasz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku i w innych stanach zagrożenia życia lub zdrowia

- 50%
First Aid course

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs online z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w języku angielskim: First Aid course

- 10%
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs:
PPOŻ i zasady ewakuacji

Zapoznasz się z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej oraz z procedurami postępowania podczas pożaru i ewakuacji

- 50%
Fire protection and evacuation course

Kurs:
PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs online z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji w języku angielskim: Fire protection and evacuation course

- 10%
Szkolenie BHP Online dla Pracowników farmacji

Szkolenie BHP online dla:
Pracowników farmacji

Poznasz zasady organizacji bezpiecznej pracy oraz sposoby ograniczania negatywnego wpływu na zdrowie szkodliwych czynników pracy

- 30%
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Kurs:
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

Szkolenie wersja demonstracyjna

Szkolenie
Wersja demonstracyjna

Jesteś ciekawy jak odbywają się nasze szkolenia? Przekonaj się o tym już teraz całkowicie za darmo!

42

Szkolenie
wstępne

Szkolenie to prowadzone jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk