Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych

Pozyskasz wiedzę jak w prosty sposób stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy zgodne z zasadami bhp

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna

Szkolenie dla pracowników wykonujących pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla kadry kierowniczej - praca zdalna

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Kadry kierowniczej - praca zdalna

Szkolenie okresowe dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w trybie zdalnym

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych wizytujących place budowy

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych wizytujących place budowy

Szkolenie dla pracowników biurowych wykonujących czynności służbowe na placu budowy

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Zaktualizuj swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

- 15%
Szkolenie BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie BHP online dla:
Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Zdobędziesz uprawnienia do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami i wykonujących obowiązki służbowe na placu budowy

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami i wykonujących obowiązki służbowe na placu budowy

Szkolenie dla kadry kierowniczej wizytującej place budowy i innych inwestycji

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Kierownika budowy

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Kierownika budowy

Szkolenie BHP z programem przygotowanym dla kierownika budowy

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Employees administrative - office

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna

Online Health and Safety training for Employees administrative - office - remote work

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i kierujących pracownikami w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Employers and managers of employees

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników inżynieryjno - technicznych

Poznasz metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników inżynieryjno - technicznych w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Engineering and technical workers

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Lekarzy

Zapoznasz się z zagrożeniami, na które narażony jest lekarz w swojej w codziennej pracy

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy i personelu medycznego w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Lekarzy i personelu medycznego

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Doctors and medical personnel

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i innych osób kierujących personelem medycznym

Szkolenie dla kadry kierującej personelem medycznym

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących personelem medycznym w narażeniu na działanie pola elektromagnetycznego

Szkolenie dla kadry kierującej personelem medycznym w narażeniu na działanie pola EM

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pielęgniarek i personelu medycznego

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pielęgniarek i personelu medycznego

Zapoznasz się z zagrożeniami występującymi w procesie pracy pielęgniarek i personelu medycznego

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M oraz szkodliwego promieniowania

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników służby zdrowia narażonych na działanie pola E-M oraz szkodliwego promieniowania

Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych w narażeniu na pole E-M

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników placówek służby zdrowia

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników placówek służby zdrowia

Przyswoisz wiedzę dot. przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą oraz zagrożeń występujących w pracy personelu medycznego

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Ratowników medycznych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Ratowników medycznych

Szkolenie okresowe BHP dostosowane do specyfiki pracy ratowników medycznych

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Lekarzy stomatologów

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Lekarzy stomatologów

Poznasz zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w gabinecie stomatologicznym

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Asystentek i asystentów stomatologicznych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Asystentek i asystentów stomatologicznych

Aktualizacja wiedzy z zakresu BHP dla asystentek/asystentów stomatologicznych

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla  Lekarzy Weterynarii

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Lekarzy Weterynarii

Zapoznasz się z zagrożeniami występującymi w codziennej pracy lekarza weterynarii

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Asystentów i techników weterynaryjnych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Asystentów i techników weterynaryjnych

Szkolenie BHP dla personelu pomocniczego w zakładach weterynaryjnych

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników farmacji

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników farmacji

Poznasz zasady organizacji bezpiecznej pracy oraz sposoby ograniczania negatywnego wpływu na zdrowie szkodliwych czynników pracy

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami w aptekach i branży farmaceutycznej

Szkolenie dla kierowników i menadżerów aptek oraz punktów aptecznych

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników IT

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników IT

Pozyskasz wiedzę niezbędną do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ergonomicznego stanowiska komputerowego

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników IT w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników IT

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for IT employees

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników IT - praca zdalna

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników IT - praca zdalna

Szkolenie okresowe dla pracowników IT wykonujących pracę zdalnie

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Nauczycieli i pracowników oświaty

Zapoznasz się z prawami i obowiązkami nauczycieli i innych pracowników oraz z zasadami bhp w placówkach oświatowych

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli i pracowników oświaty w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Teachers and employees of education

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach w języku angielskim

Online Health and Safety training for Carers and teachers in the kindergartens and nurseries

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach

Szkolenie BHP dla nauczycieli w przedszkolach i opiekunów w żłobkach

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Okresowe szkolenie BHP dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w żłobkach i przedszkolach

Okresowe szkolenie BHP dla dyrektorów i wicedyrektorów w żłobkach i przedszkolach

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i wsparcia dziennego

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i wsparcia dziennego

Szkolenie dla wychowawców, pedagogów, psychologów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli szkół wyższych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Nauczycieli szkół wyższych

Zapoznasz się z prawami i obowiązkami osób kierujących pracownikami oraz z zasadami bhp w uczelniach

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Nauczycieli szkół wyższych w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Nauczycieli szkół wyższych

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Higher Education Teachers

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Rektorów szkół wyższych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Rektorów szkół wyższych

Poznasz prawne uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w szkołach wyższych

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Przedstawicieli handlowych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Przedstawicieli handlowych

Zapoznasz się z zagrożeniami wynikającymi z pracy przedstawiciela handlowego i metodami ochrony przed nimi

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Sprzedawców

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Sprzedawców

Poznasz zagrożenia wynikające z pracy sprzedawcy. Uzyskasz umiejętność kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Sprzedawców w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Sprzedawców

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Sellers

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Fryzjerów i fryzjerek

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Fryzjerów i fryzjerek

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu BHP i PPOŻ w zakładach fryzjerskich

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Kosmetyczek i pracowników zakładów kosmetycznych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Kosmetyczek i pracowników zakładów kosmetycznych

Aktualizacja wiedzy z zakresu BHP w zakładach i salonach kosmetycznych

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Instruktorów i trenerów fitness

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Instruktorów i trenerów fitness

Okresowe szkolenie BHP dla instruktorów, trenerów pracujących w siłowniach i klubach fitness

- 20%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy

Wariant Podstawowy dla pracowników wszystkich grup zawodowych

- 50%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy w j. ukraińskim

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy w j. ukraińskim

Szkolenie podstawowe w języku ukraińskim: Курс з надання першої долікарської допомоги

- 50%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony

Kurs rozszerzony - zawiera dodatkowe elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom

- 50%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony w j. angielskim

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony w j. angielskim

Wariant rozszerzony dla osób pracujących z dziećmi - w języku angielskim

- 50%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony w j. ukraińskim

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant rozszerzony w j. ukraińskim

Szkolenie rozszerzone w języku ukraińskim: Курс з надання першої долікарської допомоги

- 50%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla trenerów sportowych w j. ukraińskim

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej dla trenerów sportowych w j. ukraińskim

Szkolenie rozszerzone w języku ukraińskim: Курс першої допомоги для спортивних тренерів

- 50%
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs:
PPOŻ i zasady ewakuacji

Zapoznasz się z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej oraz z procedurami postępowania podczas pożaru i ewakuacji

- 20%
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji w języku angielskim

Kurs:
PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs online z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji w języku angielskim: Fire protection and evacuation course

- 20%
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Kurs:
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

- 20%
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji - praca zdalna

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji - praca zdalna

Szkolenie wstępne dla osób rozpoczynających pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym

- 20%
Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji - praca zdalna w j. ukraińskim

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych i administracji - praca zdalna w j. ukraińskim

Szkolenie wstępne ogólne BHP dla pracowników zdalnych i hybrydowych w języku ukraińskim

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych w j. ukraińskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych w języku ukraińskim

Періодичне навчання з охорони та гігієни праці для адміністративно-офісних працівників

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w j. ukraińskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych - praca zdalna w j. ukraińskim

Періодичне навчання з охорони та гігієни праці для адміністративно-офісних працівників - віддалена робота

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami w j. ukraińskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku ukraińskim

Періодичний інструктаж з Охорони та Гігієни Праці для роботодавців та інших осіб, які керують працівниками

- 20%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach w j. ukraińskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Opiekunów i nauczycieli w żłobkach i przedszkolach w j. ukraińskim

Додаток до інструктажу з охорони та гігієни праці для опікунів і вчителів в яслях та дитячих садках

- 20%
42

Szkolenie
wstępne

Szkolenie to prowadzone jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk

Jeżeli nie znalazleś szkolenia skorzystaj z automatycznej wyszukiwarki, wpisz słowo lub frazę związaną z zawodem, np: pracodawca, farmaceuta, służba bhp, trener, pierwsza pomoc.

Mamy dla Ciebie przygotowane szkolenie - kurs BHP o nazwie: Szkolenie BHP dla Służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby".
Jeżli potrzebujesz odnowić swoje uprawnienia, lub zaktualizować wiedzę z zakresu BHP i nowych regulacji prawnych w tej dziedzinie, skorzystaj z podanego poniżej szkolenia.
Szkolenie to cieszy się bardzo dużą popularnością i nasi słuchacze oceniają je bardzo wysoko za merytorykę i dostępność przekazywanych informacji.

Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Zaktualizuj swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

- 15%

Nasi użytkownicy często kupują rónież szkolenie z pierwszej pomocy, ppoż i metodyki instruktarzu stanowiskowego.
Dla ułatwienia podaję Tobie bezpośrednie odnośniki do tych szkoleń. Wiedzy nigdy za dużo. A aktualne zaświadczenia zawsze się przydadzą.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy

Wariant Podstawowy dla pracowników wszystkich grup zawodowych

- 50%
Kurs PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs:
PPOŻ i zasady ewakuacji

Zapoznasz się z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej oraz z procedurami postępowania podczas pożaru i ewakuacji

- 20%
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Kurs:
Metodyka instruktażu stanowiskowego

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności oraz przygotowanie merytoryczne w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

- 20%

Jeśli chcesz więcej poczytać o BHP podaję Tobie Link do naszego bloga informacyjnego: Szkolenia BHP Online- Informacje
Jeśli potrzebujesz dokumentów BHP, zgłoszeń, kart i rejestrów BHP, podaję Tobie link do naszego bezpłatnego zbioru: Dokumentacja BHP


PCS BHP
Polskie Centrum Szkoleń

Marta Weiner
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:500501460
Email: m.weiner@luxcontrol.com.pl

Hej, mam na imię Marta i wiem że robienie biznesu w naszym kraju to nie łatwe zadanie.
Dlatego w zakresie BHP wskażę Tobie dokładnie to czego szukasz i czego będzie od Ciebie wymagać Inspekcja Pracy itp..
Wiem...czas to pieniądz, więc wszystko pójdzie sprawnie i szybko! A obsłużymy Ciebie tak jak sami pragniemy być obsługiwani.
Poniżej poprowadzę Ciebie krok po kroku co musisz mieś jako pracodawca aby nikt do Ciebie się nie "przyczepił" :)

Jako pracodawca od momentu jak zatrudnisz swojego pierwszego pracownika, musisz ukończycz szkolenie BHP. Jest one obowiązkowe i Inspekcja Pracy bardzo tego pilnuje.
Poniżej podaję Tobie bezpośrednią ścieżkę do szkolenia. Ukończ je, a zaświadczenie zachowaj w razie kontroli. Szkolenie jest proste i nie wymaga wiele czasu.

Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zapoznasz się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy

- 20%

Jeśli jesteś pracodawcą który chce prowadzić szkolenia wstępne dla nowoprzymjmowanych pracowników, możesz to robić jeśli spełniasz warunki:
- zatrudniasz do 10 pracowników lub
- zatrudniasz do 50 pracowników ale firma musi być zakwalifikowana do grupy działalności, która nie niesie wysokiego ryzyka wypadku (nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka).
- ukończyłeś kurs dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Kurs i egzamin dostępny jest dla Ciebie na naszej platformie. Jak przy pierwszym szkoleniu również i przy tym otrzymasz od nas profesjonalne wsparcie. Jeśli nie wiesz do jakiej grupy ryzyka kwalifikuje się Twoja Firma podaję Tobie link do tabeli na naszym blogu informacyjnym : Kategorie ryzyka- Grupy działalności

Szkolenie BHP dla Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie BHP online dla:
Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Zdobędziesz uprawnienia do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP

- 20%

Pamiętaj, pierwsze szkolenie " dla pracodawców i kierujących pracownikami" jest obowiązkowe i musisz je mieć.
Drugie szkolenia "Dla Pracodawców wykonujących zadania służby bhp" jest szkoleniem dodatkowym i uzupełniającym, potrzebnym Tobie w momencie jak chcesz samodzielnie pełnić zadania BHP w swojej działalności ( przeprowadzać szkolenia wstępne ).

Jeśli chcesz więcej poczytać o BHP podaję Tobie Link do naszego bloga informacyjnego: Szkolenia BHP Online- Informacje
Jeśli potrzebujesz dokumentów BHP, zgłoszeń, kart i rejestrów BHP, podaję Tobie link do naszego bezpłatnego zbioru: Dokumentacja BHP


PCS BHP
Polskie Centrum Szkoleń

Marta Weiner
Koordynator ds. szkoleń, opiekun klienta
Tel:500501460
Email: m.weiner@luxcontrol.com.pl


Zaufali nam

SFD
Flixbus
Drosed
OHP
OPS Kłodzko
PGE GiEK
McCormick
MSiT
ENEA
ELMO
TPF
Policja
Poczta Polska
PKP PLK
PKP Cargo
Pol-Miedź Trans
PWSZ Piła
ARiMR