Zobacz jak wygląda certyfikat

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP Online

Cena zawiera

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych w języku ukraińskim

Szkolenie okresowe BHP w trybie online w języku ukraińskim dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych.
Періодичне навчання з охорони та гігієни праці для адміністративно-офісних працівників


🌴Czerwcowe promocje w PCS BHP!🌴

Szkolenia z rabatem do -50 %

Kup teraz - Wykorzystaj kiedy chcesz!

Czas trwania promocji: od 01.06.2023 do 30.06.2023

Періодичне навчання з охорони та гігієни праці для адміністративно-офісних працівників

Szkolenie okresowe BHP w języku ukraińskim kierowane jest do pracowników biurowych i administracyjnych pracujących zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.
Jest to szkolenie, które każdy pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno-biurowym musi przejść raz na 6 lat.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych posiadamy również w języku polskim oraz angielskim.

Czytaj więcej...

Szkolenie okresowe BHP ma na celu ugruntowanie i zaktualizowanie wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zdobytej podczas szkolenia wstępnego. Takim szkoleniom podlega każdy pracownik, nawet cudzoziemiec. Wychodząc naprzeciw osobom nieznającym dobrze języka polskiego przygotowaliśmy szkolenie okresowe BHP w języku ukraińskim dla każdej grupy zawodowej.

Szkolenie okresowe BHP w języku ukraińskim online ma formę prezentacji multimedialnej, która dostarczy niezbędnej wiedzy i umiejętności do bezpiecznego wykonywania obowiązków. Kurs ten można odbyć z dowolnego miejsca np. z domu, z biura, a nawet podczas wypadu na łono natury. Wystarczy dowolne urządzenie cyfrowe oraz dostęp do internetu.

Niezaprzeczalnym atutem kursów BHP online jest również to, iż można je w każdym momencie przerwać bez obawy, że postęp w nauce zostanie utracony. Szkolenie online daje również możliwość powtórzenia danego zagadnienia. Jeżeli więc uczestnik kursu nie do końca zrozumiał materiał, może do niego wrócić. Kurs okresowy BHP kończy się w momencie uzyskania pozytywnego wyniku z testu.

Termin ważności 6 lat

Koszt Szkolenia:
81
69

Poprzednia najniższa cena z ostatnich 30 dni: 69 zł, cena brutto (zwolnione z VAT)
- 15%
Dodaj do koszyka Dla instytucji publicznych
Szkolenie BHP dla pracowników biurowych - zobacz jak wygląda
Świetnie opracowane materiały, wygodna i przyjemna forma szkolenia dostępna na wszystkich urządzeniach. Brak ograniczeń czasowych szkolenia i egzaminu, oraz wiele innych udogodnień. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz film.
Jak zamówić szkolenie, pobrać fakturę, opłacić zamówienie
Z filmu dowiesz się jak w prosty i bezpieczny sposób zamówić szkolenie.
Zobaczysz również jak złożyć zamówienie dla instytucji publicznych na fakturę z odroczonym terminem płatności.
Jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie
Masz pytania dotyczące szkolenia ?
W tym filmie zobaczysz jak wygląda szkolenie, egzamin i zaświadczenie które od nas otrzymasz.
Jak przekazać zakupione szkolenie BHP pracownikowi
Jeśli kupiłeś to szkolenie dla swoich pracowników, zobacz jak w prosty i wygodny sposób przekazać szkolenia dla swoich pracowników.
Jest to bardzo prosty sposób. Dokładną instrukcję znajdziesz w tym filmiku.

Заняття 1. Джерела трудового права та контролюючі органи
Заняття 2. Трудові відносини
Заняття 3. Обов’язки роботодавця у сфері охорони та гігієни праці
Заняття 4. Права та обов’язки працівника
Заняття 5. Відповідальність за порушення норм і правил охорони праці
Заняття 6. Охорона праці жінок
Заняття 7. Охорона праці молоді
Заняття 8. Профілактична охорона здоров’я

Занятт 1. Нещасні випадки на виробництві – загальні положення
 • Визначення
 • Причини настання нещасних випадків
 • Види нещасних випадків
 • Модель виникнення аварійних ситуацій
Занятт 2. Нещасні випадки по дорозі на роботу та з роботи
Занятт 3. Обов’язки працівника після настання нещасного випадку
Занятт 4. Обов’язки роботодавця після нещасного випадку
 • Комісія з розслідування нещасних випадків
 • Реєстр нещасних випадків на виробництві
Занятт 5. Професійне захворювання
Занятт 6. Фінансова допомога у разі настання нещасного випадку
Заняття 1. Класифікація та характеристика факторів виробничого середовища
Заняття 2. Аналіз та виміри шкідливих факторів, що виникають на підприємствах
Заняття 3. Оцінка професійних ризиків
Заняття 4. Знаки безпеки
Заняття 1. Ергономіка – організація робочого місця
Заняття 2. Небезпеки, які можуть виникнути під час роботи на комп’ютері
Заняття 3. Вимоги до робочих приміщень
Заняття 4. Засоби індивідуального захисту
Заняття 1. Основні поняття пожежної безпеки
Заняття 2. Правила поведінки у разі виникнення пожежі або іншої небезпеки
Заняття 3. Питання з протипожежної безпеки
3.1. Евакуація
3.2. Пожежна техніка
3.3. Основні правила гасіння пожеж вогнегасниками
Заняття 4. Надання першої медичної допомоги - визначення та кримінальна відповідальність
Заняття 5. Схема послідовності дій при наданні першої медичної допомоги
 • Заняття 6. Принципи надання першої медичної допомоги в разі виникнення інших загроз здоров'ю чи життю:
 • кровотеча
 • рани
 • переломи
 • опіки
 • задишка
 • конвульсії – епілепсія
 • зомління
 • серцевий напад
 • отруєння
 • ураження електричним струмом
Заняття 7. Аптечка першої допомоги

Internetowe szkolenie BHP obejmuje także moduł ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. Uczestnicy kursu poznają zasady ochrony przeciwpożarowej na danym stanowisku, jak również zdobywają umiejętności prawidłowego posługiwania się sprzętem gaśniczym.
 Integralną częścią szkolenia BHP przez internet jest także kurs z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad udzielania pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Każdy uczestnik kursu otrzymuje pakiet niezbędnych dokumentów i pomocy

Lista wzorów dokumentów zawartych w pakiecie:
Czynniki szkodliwe
 1. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 2. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym
 3. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 4. Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 5. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 6. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie
 7. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin
 8. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
Ryzyko zawodowe
 1. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 2. Karta oceny ryzyka zawodowego - pracownik biurowy
 3. Karta oceny ryzyka zawodowego - wzór formularza
 4. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 5. Karta oceny ryzyka zawodowego według normy PN
 6. Oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
PIP - dokumentacja
 1. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do PIP
 2. Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 3. Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
 4. Plan poprawy warunków BHP
 5. Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace
 6. Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
 7. Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Panstwowej Inspekcji Pracy
 8. Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy
Stanowisko biurowe
 1. Lista kontrolna – ocena stanu BHP oraz ergonomii pracy biurowej
 2. Ocena warunkow pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
 3. Zarządzenie pracodawcy w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie BHP (instruktażu stanowiskowego)
 4. Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Szkolenia BHP - dokumentacja
 1. Dziennik zajęć - Szkolenie okresowe BHP
 2. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
 3. Protokół z egzaminu BHP
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bhp
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych bhp
 6. Terminarz szkoleń okresowych pracowników
 7. Test BHP dla pracowników
 8. Wzór wypełnienia Karty szkolenia wstępnego
 9. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia - pracownicy robotniczy
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Środki ochrony indywidualnej
 1. Karta ewidencyjna wyposażenia
 2. Protokół utraty zniszczenia przedwczesnego zużycia odzieży roboczej, obuwia
 3. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi
 4. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – solarium
 5. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep
 6. Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi – sklep spożywczy
 7. Wniosek o wydanie nowych środków ochronnych
Wypadki przy pracy
 1. Informacje uzyskane od swiadka
 2. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 3. Karta wypadku
 4. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 5. Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
 6. Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (z-kw)
 7. Polecenie powypadkowe
 8. Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
 9. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr wypadków uczniów
 12. Statystyczna karta wypadku Z-KW
 13. Wyjaśnienia świadka poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
 14. Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 15. Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 16. Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
PPOŻ
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań ppoż
 2. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru
Pozostałe
 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp
 3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi zasadami bhp i zakresem informacji objętych tajemnicą
 4. Wzór skierowania na badania lekarskie wstępne-okresowe-kontrolne
 5. Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji bhp
 6. Zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego
 7. Zarządzenie w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego
 8. Zezwolenie na prowadzenie prac elektrycznych
 9. Zezwolenie na przeprowadzenie prac na wysokości
Zawiadomienia
 1. Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy
 2. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
 3. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Certyfikat - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP oraz program szkolenia zgodny z w/w rozporządzeniem oraz respektowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

Zobacz również

Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych

Pozyskasz wiedzę jak w prosty sposób stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy zgodne z zasadami bhp

- 15%
Szkolenie okresowe BHP Online dla Pracowników administracyjno - biurowych w języku angielskim

Szkolenie okresowe BHP online dla:
Pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie BHP w języku angielskim: Online Health and Safety training for Employees administrative - office

- 15%
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy w j. ukraińskim

Kurs:
Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy w j. ukraińskim

Szkolenie podstawowe w języku ukraińskim: Курс з надання першої долікарської допомоги

- 40%


Zaufali nam

Drosed
OPS Kłodzko
WITU
PKP Cargo
Flixbus
PGE GiEK
OHP
ELMO
ARiMR
ENEA
Policja
PKP PLK
McCormick
PWSZ Piła
Poczta Polska
SFD
MSiT
Pol-Miedź Trans