Opinia od Vasyl-Yevhen Horshko

Bardzo dobrzy konsultanci, łatwo można poznać zakres szkoleń BHP. Polecam
Vasyl-Yevhen Horshko
Dyrektor - ElpisBud sp. z o.o.