Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Data wejścia w życie: 28.06.2019 r.

Dotyczy: §10 ust.1 – zmiana brzmienia.

Brzmienie po zmianie:

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

  • nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
  • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.