Telemarketingowe naciąganie

Telemarketing staje się coraz bardziej uciążliwy zarówno dla zwykłych osób, ale szczególnie uciążliwy jest dla prowadzących działalność. Telemarketerzy uderzają często w małe jednoosobowe firmy lub osoby będące na samozatrudnieniu. Uderzenie to jest proste, gdyż ich właścicieli najzwyczajniej w świecie najprościej jest zastraszyć. Na jednym z forów o tematyce związanej z BHP można się dowiedzieć, że niektóre z firm telemarketingowych posuwają się do tego, że dzwoniąc podają się za inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy. Strasząc przy tym karami za brak konkretnego szkolenia z konkretnej firmy. Inspektorzy z PIP nie dzwonią!!! Jeśli inspekcja pracy posiada wątpliwości co do dokumentacji w naszej firmie, to przyjdzie skontrolować dokumenty w sposób oficjalny. Kontrola na pewno nie obędzie się telefonicznie i nie zostaniemy zapytani czy posiadamy dokument i to z danej konkretnej firmy.

PPOŻ dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Zastanówmy się najpierw kto jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa PPOŻ? Odpowiedź wydaje się być prosta – każdy. Jednak nie do końca. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, a konkretnie uściślając art.4, nakłada ten obowiązek na właścicieli budynków, terenów itd. oraz ich użytkowników np. najemców. Z tego mogłoby wynikać, że jednak telemarketerzy mają rację i każdy musi mieć szkolenie z zakresu PPOŻ. Bzdura, gdyż kolejny ustęp określa, że obowiązek taki ciąży na użytkownikach tylko w chwili, gdy to zostało im przypisane w umowie np. najmu. Przekładając to na życie codzienne: prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i wynajmujesz biuro w dużym biurowcu. Jeśli obowiązek działań z zakresu PPOŻ nie został Ci przypisany w umowie, to nie musisz się tym martwić. W tym przypadku to osoba, od której to biuro wynajmujesz musi zapewnić osobę kompetentną z zakresu bezpieczeństwa PPOŻ. Tak więc w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności, do chwili w której nie stanę się pracodawcą nie mam obowiązku przechodzić szkolenia z zakresu PPOŻ. Sytuacja jest analogiczna do tej ze szkoleniem BHP. Podsumowując ten fragment osoba prowadząca jednoosobową działalność, wbrew telemarketingowym twierdzeniom wcale nie musi robić tego szkolenia. Pamiętajcie jednak, że wszystko się zmieni gdy zostaniecie pracodawcami. Stanie się to w chwili, gdy zatrudnicie kogoś na umowę o pracę.

Szkolenie PPOŻ w przypadku samozatrudnienia

W przypadku, gdy jesteśmy na tak zwanym samozatrudnieniu najczęściej wykonujemy pracę u kogoś, nie będąc jednak zgodnie z kodeksem pracy jego pracownikiem. To jednak nie zwalnia osoby, dla której pracujemy od zapewnienia nam bezpieczeństwa. Również tego z zakresu PPOŻ. Częstą praktyką zatem jest, że zleceniodawcy w takiej chwili wymagają od zleceniobiorców okazania dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu BHP. Jednak nie mogą tego zrobić, jeśli chodzi o szkolenie z zakresu PPOŻ. Dlaczego szkolenie BHP można odbyć we własnym zakresie a PPOŻ już nie? Odpowiedź jest prosta. Program szkoleń BHP jest określony zawsze taki sam dla danego stanowiska. Co do szkolenia PPOŻ, to różnić się ono nieco będzie dla poszczególnych zakładów. Dlatego też w tym wypadku to zleceniodawca zapewnia szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa PPOŻ zgodnie z profilem działalności zakładu.

Szkolenie PPOŻ obowiązki Pracodawcy

I tu dopiero pojawiają się obowiązki. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w chwili, gdy stajemy się pracodawcami ciążyć zaczynają na nas pewnie obowiązki. Obowiązki te, to prowadzenie/zapewnienie szkoleń z zakresu BHP oraz odpowiedniej dokumentacji. Zgodnie z art.209¹ pracodawca ma również obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za działania w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników. Oczywiście co za tym idzie osoby te powinny posiadać specjalistyczną wiedzę w tym zakresie. To własnie na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia tym osobom stosownej wiedzy.  Przecież na szkoleniach BHP też jest mowa o zwalczaniu pożarów i zagrożeń z tym związanych czy to nie wystarczy? Nie, to zdecydowanie za mało, zastanówcie się czy chcielibyście, aby w razie pożaru za waszą ewakuację odpowiadała osoba średnio do tego przygotowana? W tym miejscu musimy rozwiać kolejny telemarketingowy mit. Zaświadczenia o ukończeniu kursu PPOŻ ważne są bezterminowo.

Zachęcamy zatem do skorzystania z naszej szerokiej gamy szkoleń i kursów online, w tym również kursów PPOŻ (także w języku angielskim). Nowoczesna platforma e-learningowa umożliwia wygodną naukę w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu. Kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego otrzymacie Państwo certyfikat ukończenia szkolenia, który to wygeneruje się w formacie PDF.