Osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych o kierunku BHP, mogą być zatrudnione w zakładowej służbie BHP. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bhp. Aby móc wykonywać zadania służby BHP, należy spełnić wymagania kwalifikacyjne dla powyższych stanowisk oraz ukończyć szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników Służby BHP. Wymagania kwalifikacyjne, o których mowa powyżej, określone…