Pracodawca może prowadzić szkolenie wstępne ogólne. Uprawnienia pracodawcy do prowadzenia tego szkolenia wynikają bezpośrednio z treści przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860). Zgodnie z którymi szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) może prowadzić: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca,…