Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanymi czynnościami na stanowisku pracy