Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP ?

Szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy odbywa nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.Pierwsze szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno odbyć się w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy a dla pozostałych pracowników w okresie do 12 miesięcy.Następne szkolenia okresowe powinny odbywać się w terminie: do 3…

Więcej