Asystent lub technik weterynarii to idealne zawody dla osób, które kochają zwierzęta, cechują się dużym opanowaniem, wrażliwością oraz cierpliwością. Mimo iż nie posiadają oni takich uprawnień jak lekarz weterynarii, to również mogą pomóc zwierzakom. Są oni dla lekarza prawą ręką, gdyż asystują przy zabiegach chirurgicznych, szczepią, odrobaczają czy też pobierają próbki do laboratorium. W związku z tym są narażeni na liczne zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne. Aby wypadków było jak najmniej, muszą zapoznać się z kartą oceny ryzyka zawodowego oraz przejść niezbędne szkolenie BHP.

Szkolenie okresowe BHP dla asystentów i techników weterynarii jest obowiązkowe i powinno się je wykonywać co 5 lat (z wyjątkiem pierwszego szkolenia okresowego, które musi się odbyć w ciągu roku od zatrudnienia). Bez niego nie mogą oni zostać dopuszczeni do pracy. Dzięki takiemu szkoleniu zwiększy się u nich świadomość bezpiecznej i higienicznej pracy, ponieważ poznają najczęstsze zagrożenia występujące w danym środowisku pracy, sposoby udzielania pierwszej pomocy oraz postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Świadomość ta jest niezwykle istotna, gdyż od niej w dużej mierze będzie zależało zdrowie i życie własne oraz współpracowników. 

Szkolenia okresowe BHP online to bezpieczeństwo i wygoda w jednej postaci. Wystarczy bowiem dostęp do internetu oraz urządzenie mobilne, aby obowiązkowy kurs BHP przejść. Kolejną zaletą szkoleń przez internet jest oszczędność czasu i pieniędzy.  Asystent lub technik weterynarii może kurs bhp online przejść w wybranym przez siebie czasie. Natomiast jego pracodawca nie jest zmuszony do szukania odpowiedniego specjalisty, który ma uprawnienia do prowadzenia szkoleń. Niezaprzeczalnym atutem tego typu szkoleń jest bezpieczeństwo. Szczególnie teraz, gdzie ryzyko zarażenia się koronawirusem jest podwyższone. 

Nie należy również zapominać o tym, że szkolenie okresowe musi kończyć się egzaminem sprawdzającym. Obowiązek ten nie ominął również kursów i szkoleń BHP przez internet. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie, czy pracownik ma dostateczną wiedzę do bezpiecznego wykonywania swojej pracy. W przypadku e-learningu sprawdzian ten ma formę testu. Tylko pozytywny wynik z testu BHP online jest podstawą do wydania zaświadczenia. Szkoląc pracowników, dbasz o ich zdrowie i przy okazji niezapowiedziana kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy nie będzie dla Ciebie straszna.

Szkolenie możesz kupić i ukończyć na naszej platformie edukacyjnej. Poniżej znajduje się link do szkolenia.