Szkolenie BHP Online dla jednoosobowej działalności

Przepisy prawne nie nakładają na przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku organizowania dla siebie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W sytuacji, gdy takiemu przedsiębiorcy pomagają w prowadzeniu firmy osoby niebędące pracownikami, należące do pierwszej grupy pokrewieństwa (m.in. małżonek, dzieci, rodzeństwo, rodzice), wówczas również przedsiębiorcy nie obowiązują wymogi BHP.

Sytuacja zmienia się w chwili, gdy przedsiębiorca zatrudni choćby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Wówczas przedsiębiorca staje się pracodawcą i zaczynają obowiązywać go przepisy wynikające z Kodeksu Pracy, w tym te dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków BHP. Ustawowym zadaniem pracodawcy jest organizowanie szkoleń w dziedzinie BHP dla pracowników, które muszą odbywać się na koszt pracodawcy i w godzinach pracy.