Szkolenia i kursy wstępne bhp dla stanowisk robotniczych i biurowych oraz kadry kierowniczej

Szkolenie wstępne BHP musi odbyć każda nowo zatrudniona osoba przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenie to prowadzone jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i składa się z 2 etapów:

1. Instruktaż ogólny – przeprowadza pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Aby pracodawca mógł prowadzić instruktaż ogólny musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

2. Instruktaż stanowiskowy – przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Aby pracodawca mógł prowadzić instruktaż stanowiskowy musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla pracodawców (uwzględniające metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego, które znajdą Państwo poniżej.

BHP dla Stanowisk robotniczych:

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu: W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

BHP dla stanowisk administracyjnych:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
 • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką,
 • pracowników admionistracyjno biurowych,
 • nauczycieli, pracowników oświaty, pracowóników słuzby bhp,
 • branży IT, kadry kierowniczej, managerów,
 • nauczycieli i pracowników oświaty,
 • opiekunów i wychowawców w przedszkolach i żłobkach,
 • przedstawicieli handlowych, sprzedawców,
 • fryzjerek i kosmetyczek,
 • lekarzy, lekarzy stomatologów i asystentek stomatologicznych,
 • pielęgniarek i personelu medycznego,
 • ratowników medycznych,
 • pracowników farmacji,
 • instruktorów i  trenerów fitness.

Podajemy przydadne informacje linki:

Kurs BHP Wstępny Online – szkolenie przez Internet.

Aby ukończyć szkolenie wstępne BHP przez Internet skorzystaj z naszej platformy do nauki zdalnej. Posiadamy nowoczesne i bardzo praktyczne rozwiązania do nauki przez Internet. 

Nasza technologia pozwala nam szkolić kursantów w najlepszy możliwy sposób z zachowaniem wysokiej jakości przekazywanych informacji, z zachowaniem przesłanek prawnych.

Z naszych usług skorzystały już największe Firmy i Korporacje w Polsce. Z naszych zasobów codziennie korzystają pracodawcy, działy HR, służba BHP oraz pracownicy szukający wsparcia z zakresu prawa pracy.

Aby ukończyć szkolenie wstępne BHP złóż zamówienie telefoniczne lub meilowo:

tel: 500 501 460  email: biuro@szkoleniabhp-online.pl

lub skorzystaj z wygodnej formy zakupu online. Kurs BHP wstępny – kup teraz

 

[spacing]
[spacing]
[imagebox image=”3772″ tag=”h5″ heading=”Szkolenie BHP online dla: Pracodawców wykonujących zadania służby BHP” button_text=”UKOŃCZ SZKOLENIE” link_url=”https://szkoleniabhp-online.pl/szkolenie/Szkolenie-BHP-Online-dla-Pracodawcow-wykonujacych-zadania-sluzby-BHP” heading_font_size=”12″ button_font_weight=”300″ button_font_size=”10″]
[imagebox image=”3772″ tag=”h5″ heading=”Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracowników administracyjno – biurowych” button_text=”UKOŃCZ SZKOLENIE” link_url=”https://szkoleniabhp-online.pl/szkolenie/Szkolenie-BHP-Online-dla-Pracownikow-administracyjno-biurowych” heading_font_size=”12″ button_font_weight=”300″ button_font_size=”10″]
[imagebox image=”3772″ tag=”h5″ heading=”Szkolenie wstępne BHP: Kurs Online” button_text=”UKOŃCZ SZKOLENIE” link_url=”https://szkoleniabhp-online.pl/szkolenie/Szkolenie-wstepne-BHP” heading_font_size=”12″ button_font_weight=”300″ button_font_size=”10″]