Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca może również samodzielnie wykonywać zadania w zakresie bhp w swojej firmie (w tym samodzielnie przeprowadzać szkolenia z zakresu bhp). Musi jedynie spełnić pewne warunki, które bezpośrednio wynikają z przepisów Kodeksu Pracy i treści rozporządzenia z dnia 27.07.2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

1. Zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy pracodawca może sam wykonywać zadania służby bhp, jeżeli

  • zatrudnia do 10 pracowników albo
  • zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

2. Pracodawca musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp, które organizowane jest w formie kursu lub seminarium oraz szkolenie okresowe dla pracodawców (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego). Nie musi jednak posiadać wykształcenia w kierunku bhp.

Posiadanie tych szkoleń jest wymagane do samodzielnego prowadzenia przez pracodawcę szkolenia wstępnego w formie instruktażu obejmującego instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia okresowe mogą być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (przez internet).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą okresowych szkoleń w dziedzinie bhp odbywających się przez internet z wykorzystaniem nowoczesnej platformy szkoleniowej.