Prowadząc działalność w branży gastronomicznej, pracodawca nie powinien zapominać o obowiązkach, które nakłada na niego Kodeks Pracy oraz przepisy w zakresie BHP. W szczególności należy pamiętać o szkoleniach BHP, które odgrywają ważną rolę w zapobieganiu wypadkom przy pracy.

Zgodnie z Art. 2373. § 2 Kodeksu Pracy:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Szkolenie dla nowego pracownika
Każdy nowy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi obowiązkowo odbyć szkolenie wstępne BHP, które musi być przeprowadzone w formie instruktażu.
Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów:
1. instruktaż ogólny
2. instruktaż stanowiskowy
Potwierdzeniem odbycia szkolenia wstępnego BHP jest karta szkolenia wstępnego, którą należy przechowywać w aktach pracownika.
Wzór karty szkolenia wstępnego dostępny jest >tutaj<

Szkolenie okresowe
Pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracowników branży gastronomicznej zatrudnionych na stanowiskach takich jak: kucharz, kelner, barman, pomoc kuchenna, należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a następnie okresowo powtarzać nie rzadziej niż raz na 3 lata.
Pracownicy zatrudnieni na w/w stanowiskach pracy zaliczani są do grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Zgodnie z §15.1.Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) szkolenia okresowe BHP dla takich pracowników należy przeprowadzić w formie instruktażu. Szkolenia BHP dla pracowników robotniczych nie mogą być przeprowadzane w formie e-learningu.

Pracodawca musi również pamiętać, że zatrudniając pracowników, sam musi przejść okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, które należy powtarzać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pracodawca może ukończyć szkolenie BHP online, na naszej platformie szkoleniowej.  Odnośnik do szkolenia poniżej.
To samo szkolenie muszą ukończyć osoby należące do kadry kierowniczej, np. kierownik restauracji, szef kuchni.

[imagebox alignment=”text-center” image=”3772″ tag=”h5″ heading=”Szkolenie BHP Online dla pracodawców i kadry kierowniczej” button_text=”UKOŃCZ SZKOLENIE” link_url=”https://szkoleniabhp-online.pl/szkolenie/Szkolenie-BHP-Online-dla-Pracodawcow-i-kierujacych-pracownikami” heading_font_size=”12″ button_font_weight=”300″ button_font_size=”10″]
 

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu

Marta Weiner 
Szkolenia BHP i PPOŻ online 
Tel.: 500 501 460
Email: biuro@szkoleniabhp-online.pl