1 stycznia 2019 roku w życie weszła nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy a dokładniej dodany został paragraf 22 w art. 2373, który znosi obowiązek zapewnienia szkoleń okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych.

Zniesienie powyższego obowiązku dotyczy jednak tylko pracowników administracyjno – biurowych zatrudnionych u pracodawcy, zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy z oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą wynika, że zapewnienie okresowego szkolenia BHP jest konieczne.

Kategorie ryzyka dla danej grupy działalności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozporządzenie określa 30 kategorii ryzyka, a jedynie 3 pierwsze kategorie nie będą objęte obowiązkiem szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno – biurowych.

Grupy działalności i kategorie ryzyka dostępne są poniżej:

 

Podsumowując: Pracodawca zwolniony jest z obowiązku zapewnienia okresowych szkoleń BHP pracownikom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno – biurowych tylko wtedy, gdy:

  • rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka,
  • z oceny ryzyka zawodowego nie wynika, że szkolene okresowe jest konieczne.

W przypadku, gdy kategoria ryzyka działalności pracodawcy ulegnie zmianie i będzie wyższa niż trzecia, wówczas pracodawca będzie musiał przeprowadzić szkolenie okresowe pracowników. Na zorganizowanie szkolenia, będzie miał 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. Dotyczy to również sytuacji, gdy z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, wynikać będzie, że przeprowadzenie okresowego szkolenia dla pracowników stało się konieczne.

Pozostali pracownicy administracyjno – biurowi mają obowiązek odbycia okresowego szkolenia BHP, nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Z nami spełnisz ten obowiązek zaoszczedzając czas i pieniądze. Zamiast siedzenia w nudnej sali wykładowej – u nas szkolenie ukończysz na nowoczesnej platformie e-learningowej, w dogodnym dla siebie czasie i na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu a Zaświadczenie otrzymasz niezwłocznie po ukończeniu szkolenia.

Kup szkolenie już teraz – promocja trwa!

   

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu

Marta Weiner 
Szkolenia BHP i PPOŻ online 
Tel.: 500 501 460
Email: biuro@szkoleniabhp-online.pl