Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

Komfort pracy jest niezwykle ważny w każdym zakładzie pracy. To od niego bowiem zależy jakość wykonywanej pracy, efektywność oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Jednym z elementów wpływających na ten komfort jest odpowiednie oświetlenie, które powinno być dostosowane do wytycznych z polskich norm. Jest to niezwykle istotne, gdyż jednakowo zbyt słabe lub zbyt mocne sztuczne światło może przyczynić się m.in. do powstania wad wzroku. Kwestie oświetlenia oraz ich pomiaru regulują: norma PN-EN 12464, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne regulacje prawne. 

Należy pamiętać, że samo dostosowanie oświetlenia jest niewystarczające. Pracodawca zobowiązany jest również do przeprowadzania regularnych pomiarów jego natężenia (czyli określeniu poziomu luksów lx). 

Zaleca się, aby takie pomiary odbywały się nie rzadziej jak raz na 5 lat oraz przy odbiorze nowych urządzeń oświetleniowych. 

Badania takie są najbardziej miarodajne, gdy wykonywane są po zapadnięciu zmroku lub przy zasłoniętych oknach oraz w warunkach eksploatacyjnych, przy czym badany obszar nie powinien być specjalnie przygotowany. Wyniki pomiaru oświetlenia muszą być uwzględnione w odpowiednim protokole. Jest to niezbędny dokument podczas niezapowiedzianych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.  

 

Aby zamówić pomiary natężenia oświetlenia zapytanie lub zamówienie należy złożyć na stronie internetowej 

Luxcontrol Polska 

Pomiary wykonywane są w takich miastach jak: Warszawa, Poznań, Piła, Bydgoszcz, Szczecin

www.luxcontrol.pl

email: biuro@luxcontrol.pl

tel: 502 931 844

Krzysztof Trześniewski

specjalista do spraw pomiarów bezpieczeństwa i BHP

 

pomiary oświetlenia warszawa, pomiary oświetlenia poznań, pomiary oświetlenia piła, pomiary oświetlenia cennik