Kiedy pracodawca będzie mógł wykonywać zadania służby BHP

Służba BHP w zakładzie pracy

Jak już zapewne dobrze jest Wam wiadomo, każdy zakład pracy zatrudniający powyżej 100 pracowników musi posiadać oddzielną komórkę zajmującą się kwestiami BHP, czyli służbę BHP. Sytuacja jest więc prosta w dużych, a co za tym idzie często dobrze prosperujących firmach. Jednak w mniejszych zakładach, gdzie często liczy się każda złotówka pojawia się zagwozdka co zrobić w kwestii niemałych wypadków koniecznych do utrzymania służby BHP? Jak zminimalizować koszty z związane z koniecznością posiadania służby BHP?

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP

Nie czarujmy się – koszty prowadzenia działalności w naszym kraju są dosyć wysokie.Wzrost minimalnego wynagrodzenia, podwyżki czy to składek na ZUS czy cen energii, nie ułatwiają działania nawet dużym firmom. Co za tym idzie wiadomo, że mali przedsiębiorcy będą mocniej odczuwali takie właśnie koszty. Dlatego też, z myślą o ulżeniu, takim właśnie małym przedsiębiorcom Kodeks pracy, a konkretnie Art. 237¹¹ § 1 przewiduje możliwość wykonywania zadań służby BHP przez samego pracodawcę. Jednak aby tak się stało, musi zostać spełnionych kilka warunków. Jesteście już zapewne ciekawi jakich to warunków i czy je spełniacie?

Warunki niezbędne do wykonywania przez pracodawcę zadań służby BHP

Głównym kryterium wyznaczającym, czy pracodawca będzie mógł samodzielnie wykonywać zadania służby BHP będzie wielkość zakładu pracy. Będziemy tu mieli do czynienia z dwoma przypadkami związanymi z wielkością zakładu. Wielkość ta, zgodnie z wytycznymi Kodeksu pracy, mierzona jest w liczbie zatrudnionych pracowników. Mowa tu oczywiście o pracownikach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie na podstawie umów zlecenia lub o dzieło. Dla takich osób nie jesteście przecież pracodawcami.
Ale wracając do tematu, to w pierwszym przypadku wytyczną jest zatrudnianie przez pracodawcę do 10 osób i ukończenie przez niego odpowiedniego szkolenia BHP. Chodzi tu oczywiście o Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP.
Drugim przypadkiem jest sytuacja, w której pracodawca zatrudnia do 50 osób. Jednak w tym przypadku musi być zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Oczywiście taki pracodawca również musi posiadać ukończone Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP. Co zrobić gdy nie spełniam żadnego z powyższych warunków?

Na to również jest rozwiązanie

Kodeks pracy przewidział możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Zgodnie z zapisami z Art. 237¹¹ § 2 Kodeksu pracy, w sytuacji, gdy nie spełniacie warunków przedstawionych w poprzednim akapicie to realizację zadań służby BHP możecie zlecić pracownikowi zatrudnionemu do innej pracy lub specjaliście spoza zakładu. Tutaj jednak należy pamiętać o konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji przez te osoby. Pamiętajcie również o tym, że i oni muszą posiadać aktualne, odpowiednie szkolenie BHP. W tym przypadku będzie to szkolenie dla: Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby.

Zalety samodzielnego wykonywania zadań służby BHP z zakładzie pracy

Samodzielne wykonywanie zadań służby BHP w zakładzie pracy niesie za sobą niewątpliwie wiele korzyści.
Pierwsza z nich to fakt, że macie bezpośredni wpływ na to, jak wasi pracownicy wywiązują się z przestrzegania zasad BHP.
Druga – to możliwość samodzielnego kształtowania nawyków BHP wśród pracowników w swojej firmie.
W trzecim przypadku korzyścią będzie znajomość firmy, którą przecież tworzyliście. Wiecie więc najlepiej, gdzie i jakie zagrożenia będą czekały na pracowników.
Czwartą i chyba najważniejszą korzyścią jest redukcja kosztów. Dlatego, że koszty w tym wypadku ograniczą się jedynie, do odnowienia przez Was szkolenia co 5 lat.
Jeśli więc tylko macie taką możliwość to serdecznie zachęcamy Was do podjęcia się wyzwania wykonywania zadań służby BHP. Pamiętajcie jednak, że tylko ukończenie naszego szkolenia w pełni przygotuje Was do skutecznego działania jako służba BHP.

Szkolenie BHP dla Pracodawcy wykonującego zadania służby BHP