Jakie są dopuszczalne formy szkoleń okresowych dla poszczególnych stanowisk pracy

Rozporządzenie ws. szkoleń bhp przewiduje cztery formy, w jakich może zostać zorganizowane szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. Są to:

  • instruktaż – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
  • kurs – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającą się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp;
  • seminarium – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp;
  • samokształcenie kierowane – forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Formy w jakich powinny być organizowane szkolenia z podziałem dla poszczególnych stanowisk pracy prezentują się następująco:

  • Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego.
  • Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
  • Szkolenie dla pracowników inżynieryjno – technicznych – w formie kursy lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
  • Szkolenie dla pracowników służby bhp i innych wykonujących zadana tej służby – w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.
  • Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – w formie instruktażu.