Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP ?

Szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.
Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy odbywa nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.
Pierwsze szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno odbyć się w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy a dla pozostałych pracowników w okresie do 12 miesięcy.
Następne szkolenia okresowe powinny odbywać się w terminie:

  • do 3 lat – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • do 5 lat – dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby oraz pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • do 6 lat – dla pracowników administracyjno – biurowych.

1 Comment

Comments are closed.