Pracodawca może prowadzić szkolenie wstępne ogólne.
Uprawnienia pracodawcy do prowadzenia tego szkolenia wynikają bezpośrednio z treści przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860). Zgodnie z którymi szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) może prowadzić:

  • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo
  • pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub
  • pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby pracodawca mógł prowadzić szkolenie wstępne ogólne musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu

Marta Weiner 
Szkolenia BHP i PPOŻ online 
Tel.: 500 501 460
Email: biuro@szkoleniabhp-online.pl