Pomiary oświetlenia, warszawa, poznań, piła

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy – pomiary kontrolne, okresowe, dla inspekcji pracy

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy Komfort pracy jest niezwykle ważny w każdym zakładzie pracy. To od niego bowiem zależy jakość wykonywanej pracy, efektywność oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Jednym z elementów wpływających na ten komfort jest odpowiednie oświetlenie, które powinno być dostosowane do wytycznych z polskich norm. Jest to niezwykle istotne, gdyż jednakowo zbyt słabe lub zbyt mocne sztuczne światło może przyczynić się m.in. do powstania wad wzroku.…

Więcej
Zasady BHP w obliczu Pandemii Koronawirusa

Zasady BHP w obliczu Pandemii Koronawirusa

Mamy Pandemię Stało się i już się nie odstanie. 11 marca WHO ogłosiło Pandemię w związku z zachorowaniami wywołanymi przez koronawirusa. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę, że nastał ciężki niełatwy czas. Fajnie byłoby zamknąć się gdzieś, np. w domu i przeczekać. Ale niestety nie wszyscy mają takie możliwości. Niektórzy z nas muszą wyjść do pracy. I tu właśnie pojawia się pytanie jakie dodatkowe środki BHP zastosować aby zniwelować ryzyko…

Więcej

Jakie warunki musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzone przedszkole

Wymogi lokalowe dla przedszkoli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.Zgodnie z treścią w/w rozporządzenia, wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach takich jak: punkty przedszkolne lub zespoły wychowania przedszkolnego. Warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest: uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii…

Więcej