Szkolenie BHP dla ratowników medycznych

Nieustanie wsłuchujemy się w Państwa potrzeby i staramy się poszerzać naszą ofertę szkoleniową, aby każdy mógł znaleźć odpowiednie dla siebie szkolenie. Dlatego w odpowiedzi na Państwa potrzeby dodaliśmy do naszej oferty nowe okresowe szkolenie BHP dla ratowników medycznych. Dotychczas żadna firma na rynku szkoleń e-learningowych nie posiadała szkolenia BHP dla takiej grupy zawodowej. Każde okresowe szkolenie BHP musi posiadać szczegółowy program szkolenia, który należy opracować w oparciu o ramowy…

Więcej

Czy pracodawca może prowadzić szkolenie wstępne ogólne

Pracodawca może prowadzić szkolenie wstępne ogólne. Uprawnienia pracodawcy do prowadzenia tego szkolenia wynikają bezpośrednio z treści przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860). Zgodnie z którymi szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) może prowadzić: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca,…
Więcej

Szkolenia BHP przeprowadzane przez pracodawce. Wytyczne z kodeksu pracy

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca może również samodzielnie wykonywać zadania w zakresie bhp w swojej firmie (w tym samodzielnie przeprowadzać szkolenia z zakresu bhp). Musi jedynie spełnić pewne warunki, które bezpośrednio wynikają z przepisów…
Więcej

Szkolenia i kursy BHP online w świetle prawa

Szkolenia BHP przez internet są w pełni zgodne ze wszystkimi wymogami z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i respektowane przez instytucje nadzorujące warunki pracy. Rozporządzenie to dopuszcza możliwość przeprowadzania szkoleń bhp w formie samokształcenia kierowanego, przy zastosowaniu internetu. Samokształcenie kierowane – jest to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp,…

Więcej

Jakie są dopuszczalne formy szkoleń okresowych dla poszczególnych stanowisk pracy

Rozporządzenie ws. szkoleń bhp przewiduje cztery formy, w jakich może zostać zorganizowane szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. Są to: instruktaż – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, kurs – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającą…

Więcej

Szkolenie BHP Online dla jednoosobowej działalności

Przepisy prawne nie nakładają na przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku organizowania dla siebie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W sytuacji, gdy takiemu przedsiębiorcy pomagają w prowadzeniu firmy osoby niebędące pracownikami, należące do pierwszej grupy pokrewieństwa (m.in. małżonek, dzieci, rodzeństwo, rodzice), wówczas również przedsiębiorcy nie obowiązują wymogi BHP. Sytuacja zmienia się w chwili, gdy przedsiębiorca zatrudni choćby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Wówczas przedsiębiorca staje się pracodawcą i zaczynają obowiązywać…

Więcej