Akademia Wiedzy – Pracownicy podlegający ochronie przed zwolnieniem

Czy rok 2020 okaże się trudny dla gospodarki?

Ekonomiści wieszczą, że najbliższy rok będzie dla nas delikatnie mówiąc trudny. I nie ma się co dziwić bo w dobie galopującej inflacji i podwyżek cen, wzrasta również koszt pracy. Nie myślę tu jedynie o kosztach związanych ze wzrostem cen materiałów, niektórych usług, czy wreszcie samych paliw i energii, niezbędnych do wykonania samej pracy. Myślę tu o wzroście wydatków na pracowników do jakich zostali zobligowani pracodawcy od nowego roku (wzrost wynagrodzenia minimalnego, czy składek na tzw. ZUS). W poprzednich artykułach przedstawialiśmy już sposoby na redukcje kosztów, takie jak outsourcing, czy wykonywanie zadań służby BHP przez pracodawcę. Co jednak jeśli okaże się to niewystarczające?

Redukcja zatrudnienia

Czasem, aby przetrwać czasy kryzysu i obronną ręką wyjść z zawirowań spowolnienia gospodarczego, będziecie zmuszeni do redukcji zatrudnienia w zakładzie. Większości z Was z pewnością nie przyjdzie to łatwo, ale czasami będzie to konieczne dla ratowania firmy, w stworzenie której włożyliście przecież całe serce, o pieniądzach nie wspominając. Pamiętacie również, że w jednym z poprzednich artykułów uprzedzaliśmy o kontrolach z PIP. Podczas kontroli Inspektorzy mogą sprawdzać również poprawność form zatrudnienia, dokumentów i procedur z tym związanych. Zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy zostało uregulowane w Kodeksie pracy. O ile rozwiązanie umów śmieciowych (zlecenie lub o dzieło) jest w miarę proste, bo dzisiaj są jutro ich nie ma. To w przypadku umów o pracę mechanizm ten już na całe szczęście tak nie działa. Poza faktem, że obowiązuje okres wypowiedzenia umowy, to nie każdego pracownika  będzie można od razu zwolnić. W kolejnych akapitach przedstawię Wam kogo kategorycznie nie wolno Wam będzie zwolnić, jeśli nie będziecie się chcieli narazić na konsekwencje.

Osoby w wieku przedemerytalnym

Co to właściwe jest ten wiek przedemerytalny i kiedy pracownik go osiąga?
Wiek przedemerytalny to wiek, w którym pracownikowi przysługuje ochrona przed zwolnieniem, „obcięciem” etatu lub przeniesieniem na inne, gorzej płatne stanowisko. Pracownik osiąga ten wiek na 4 lata przed nabyciem ustawowego prawa do emerytury. Na chwilę obecną prawa emerytalne kobiety nabywają w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku lat 65. Dlatego zgodnie z tym ochrona przedemerytalna obejmuje Panie w wieku 56 lat i Panów w wieku lat 61. Tutaj przedstawiłem Wam zasadę bo zdarzają się odstępstwa, na przykład związane z wcześniejszym osiągnięciem wymaganego stażu pracy w skutek długotrwałej pracy w szkodliwych dla zdrowia warunkach. W takim przypadku okres ochronny również wynosi 4 lata, ale wcale nie musi się rozpocząć w wieku 56 lat dla kobiet i w wieku 61 lat dla mężczyzn. W takim przypadku rozpoczyna się na 4 lata przed nabyciem praw wynikającym ze stażu pracy.

Osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich lub urlopach

Czasami zdarza się, że co sprytniejsi pracownicy czujący nosem pismo z wypowiedzeniem, podejmują się desperackich aktów typu ucieczka na L4 lub często nagromadzony zaległy urlop. Dlaczego? Bo takiej osobie nie będziecie w stanie wręczyć wypowiedzenia. Będziecie to mogli dopiero zrobić po jej powrocie do pracy z urlopu lub zwolnienia. O ile urlop może skończyć się w miarę szybko, to cwany delikwent na L4 może Was zwodzić nawet do pół roku.

Kobiety w ciąży i przebywający na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich

Pod ochronę przed zwolnieniem trafiły także kobiety w ciąży. Dlaczego, chyba nie muszę wyjaśniać. W przypadku matek przebywających na urlopach macierzyńskich i ojców przebywających na urlopach rodzicielskich, sytuacja wygląda podobnie do opisanej powyżej. Osoby te muszą najpierw wrócić do pracy, aby móc odebrać wypowiedzenie.

Działacze związkowi

Ochronie przed zwolnieniem podlegają również osoby działające w zakładowych organizacjach związkowych. W końcu comiesięczne opłacanie składek się na coś przydało co? Czy jednak, aby na pewno? Niestety nie do końca bo w takiej sytuacji pracodawca chcący zwolnić działacza związkowego musi jedynie wystąpić o zgodę na taki krok do zarządu związku. Macie więc przechlapane jeśli popadliście w konflikt z przewodniczącym związku, bo związek może taką zgodę wyrazić lub nie. Pełnej ochronie podlegają jedynie przewodniczący i wiceprzewodniczący związku. Ich nie wolno zwolnić, a w przypadku „obcięcia” im etatu zachowują oni prawo do swojego poprzedniego wynagrodzenia. Warto przy tym wspomnieć, że ochronie przed zwolnieniem podlega również społeczny inspektor pracy.

Podsumowanie

Ciekawe czasy wymagają od nas podejmowania trudnych i najczęściej nieciekawych decyzji. Dzisiaj mamy albo ten przywilej, albo zostaliśmy pokarani życiem w niewątpliwie ciekawych czasach. Prawdę powiedziawszy to artykuł ten pisałem z lekkim ukłuciem w sercu, bo szczerze nie zazdroszczę Wam decyzji, w obliczu których niektórych z Was postawi najbliższym czasie recesja gospodarcza. Będąc na waszym miejscu decyzję o zwolnieniach odwlekałbym tak długo, jak to tylko możliwe. Póki dawałoby to szanse, starałbym się ratować się w inny sposób, niż redukując zatrudnienie.
Na pewno dobrym sposobem na oszczędność jest wybór szkoleń BHP przez internet. Oszczędzacie w ten sposób czas swój i pracowników oraz jakąś sumę pieniędzy. Zapraszamy więc do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń.

 

[imagebox image=”3772″ tag=”h5″ heading=”Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracowników administracyjno – biurowych” button_text=”UKOŃCZ SZKOLENIE” link_url=”https://szkoleniabhp-online.pl/szkolenie/Szkolenie-BHP-Online-dla-Pracownikow-administracyjno-biurowych” heading_font_size=”12″ button_font_weight=”300″ button_font_size=”10″]
[imagebox image=”3772″ tag=”h5″ heading=”Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracodawców i kierujących pracownikami” button_text=”UKOŃCZ SZKOLENIE” link_url=”https://szkoleniabhp-online.pl/szkolenie/Szkolenie-BHP-Online-dla-Pracodawcow-i-kierujacych-pracownikami” heading_font_size=”12″ button_font_weight=”300″ button_font_size=”10″]
[imagebox image=”3772″ tag=”h5″ heading=”Szkolenie okresowe BHP online dla: Nauczycieli szkół wyższych” button_text=”UKOŃCZ SZKOLENIE” link_url=”https://szkoleniabhp-online.pl/szkolenie/Szkolenie-BHP-Online-dla-Nauczycieli-szkol-wyzszych” heading_font_size=”12″ button_font_weight=”300″ button_font_size=”10″]