Akademia Wiedzy – czy outsourcing w branży BHP jest możliwy?

Outsourcing cóż to takiego?

Coraz popularniejszym zjawiskiem, wręcz rozpychającym się łokciami, na naszym rynku biznesowym staje się outsourcing. Zjawisko to można zaobserwować w coraz większej ilości firm i to z naprawdę różnych branż.
Czym tak właściwie jest ten outsourcing? Jest to skrót powstały z połączenia angielskich słów: outside, resource, using. W tłumaczeniu oznacza to nic innego jak korzystanie z zewnętrznej wiedzy/pomocy. W praktyce, dzisiaj wiele firm w bardziej lub mniej świadomy sposób korzysta właśnie z outsourcingu. Outsourcing w naszej firmie pojawi się na przykład, gdy zlecamy prowadzenie księgowości zewnętrznej firmie lub gdy zlecimy zewnętrznej firmie prowadzenie naszej strony internetowej. Outsourcingu właściwie zaczyna raczej przybywać, a nie ubywać. W obecnej sytuacji firmy bowiem dążą do redukcji kosztów gdzie się da, więc outsourcing staje się praktycznie zjawiskiem w wielu aspektach nieuniknionym. Powinniśmy więc zastanowić się więc czy w ogóle będzie istniała możliwość zastosowania go w kwestiach związanych z BHP?

Czy jest możliwy outsourcing BHP?

Pierwszą odpowiedzią przychodzącą do głowy jest nie. W końcu w Art. 207. Kodeku pracy wyraźnie zapisano, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy. Zgodnie z tym artykułem ponosi on również odpowiedzialność za ochronę życia i zdrowia pracowników. Przecież niemożliwym będzie „pozbycie się” tej odpowiedzialności lub „przerzucenie”  takich obowiązków na kogoś innego. Odpowiedź „nie” wydaje się więc być całkiem logiczna. Ja jednak zamierzam udowodnić Wam, że w przynajmniej dwóch przypadkach outsourcing BHP jest możliwy do zrealizowania.

Służba BHP

Znacie Art. 237¹¹ Kodeksu pracy? Właśnie z niego wynika, że pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników musi powołać służbę BHP. Jak zapewne pamiętacie pracodawca zatrudniający w swojej firmie mniej niż 100 pracowników, w określonych przypadkach może zadania tej służby wykonywać samodzielnie. W przypadku gdy nie spełnienia on jednak wymagań niezbędnych do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP lub w wyniku niechęci samego pracodawcy do samodzielnego wykonywania tych zadań, może on zatrudnić zewnętrznego specjalistę, który będzie pełnił funkcje służby BHP. Czyż nie jest to idealny przykład outsourcingu?

Szkolenia BHP

Zastanówcie się czy samodzielnie szkolicie swoich pracowników z zakresu BHP? Nie, przecież w większości przypadków powierzacie to zadanie innym firmom. Więc, z której by na to strony nie patrzyć to też jest outsourcing. Właśnie głównie dzięki powierzaniu zewnętrznym specjalistom zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń BHP, zarówno dla siebie, jak i pracowników – outsourcing w branży BHP właściwie istnieje.

Czy outsourcing BHP jest opłacalny?

Jak w każdym przypadku outsourcingu, tak i w przypadku BHP nie da się w sposób jednoznaczny odpowiedzieć tak lub nie. Należy rozważyć wszystkie kwestie za i przeciw. Dla każdej firmy będą się one różniły, a to ze względu na wielkość firmy, na jej kondycję finansową, czy też głównie ze względu na profil jej działalności, a w szczególności na idące z nim zagrożenia dla pracowników. Jednak kwestie, które pokazywałem Wam powyżej będą różniły się od siebie również w sposób znaczący. Dlatego moje przykładowe rozważania za i przeciw outsourcingowi przedstawię Wam osobno dla służby BHP i dla szkoleń BHP.

Outsourcing zadań służby BHP

Tutaj niewątpliwym plusem będzie zdjęcie z barków pracodawców konieczności pełnienia ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem zasad BHP w zakładzie. Plusem również będzie to, że zatrudniony specjalista będzie posiadać ogromną wiedzę z tego zakresu. Przypomnijmy, że zgodnie z wymaganiami ustawy, osoba taka musi posiadać: wyższe wykształcenie kierunkowe BHP lub kierunkowe studia podyplomowe i posiadać staż pracy w służbie BHP. Osoba taka zamiast wspomnianych studiów i stażu pracy w służbie BHP, może legitymować się 5 letnim stażem w pracy na stanowisku inspektora w PIP. Za minus niewątpliwie będzie można uznać koszty takich usług. Zwłaszcza, gdy nie będą one konieczne, myślę tu o sytuacji gdy pracodawcy nie będzie się chciało samodzielnie wykonywać zadań służby BHP. Zastanówcie się też, kto lepiej zna Waszą firmę – Wy czy osoba z zewnątrz? No właśnie i dlatego czasami lepiej jednak będzie zainwestować i przeszkolić się samemu lub pracownika, który dobrze zna firmę. Dodatkowo takie rozwiązanie pozwoli Wam ograniczyć koszty, do odnowienia szkoleń co 5 lat.

Outsourcing szkoleń BHP

Plusem takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że w chwili powierzenia przeprowadzania szkoleń BHP firmie zewnętrznej spadają z Was obowiązki ciążące na organizatorze szkoleń. Sayonara papierologio z tym związana. Kolejnym plusem jest to, że dziś w dobie internetu możemy wybrać dla siebie i pracowników naprawdę ciekawe i wartościowe szkolenia. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Minusem jest to, że wciąż możesz trafić na kiepskie szkolenia. Niestety na rynku dalej funkcjonują firmy, w których przeszkolenie BHP wiąże się z zainkasowaniem odpowiednio okrągłej sumy a same szkolenia nie wnoszą nic poza kwitkiem o ich ukończeniu, a chyba jednak nie o to tu chodzi, prawda? Wybierzcie mądrze, wybierzcie e-learning. Ale uważajcie na nieuczciwe firmy, gdyż część z nich nieudolnie kopiuje nasze szkolenia. Wybierzcie oryginał, sprawdźcie sami jak proste, wartościowe i przyjemne może być szkolenie BHP.

Szkolenia BHP Online - NR 1 w Polsce!

1 Comment

Comments are closed.