Kto musi odbyć instruktaż ogólny BHP

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Data wejścia w życie: 28.06.2019 r. Dotyczy: §10 ust.1 – zmiana brzmienia. Brzmienie po zmianie: Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Więcej

Tarcza antykryzysowa – dokumentacja

Szanowni Państwo, Przekazujemy pakiet informacji na temat wsparcia z ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej, który obowiązuje od 1 kwietnia 2020 zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) świadczenie postojowe dla samozatrudnionych ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie…
Więcej